Hopp til hovedinnhold

Kneskade, veiviser

I kneleddet finnes ben og brusk, leddhinner, menisker, leddbånd og slimposer. En kneskade kan medføre ulike skader i kneleddet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/muskelskjelett/kneskade-veiviser/ 

Hva er kneskade?

Forekomst

Diagnostisk tankegang

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker til kneskader

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Illustrasjoner

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Kneskader. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Grover M. Evaluating acutely injured patients for internal derangement of the knee. Am Fam Physician 2012; 85: 247-52.  American Family Physician 
  2. Engebretsen L, Steffen K, Alonso JM, et al. Sports injuries and illnesses during the Winter Olympic Games 2010. Br J Sports Med. 2010 Sep;44(11):772-80. PubMed 
  3. Nabian MH, Zadegan SA, Zanjani LO, et al. Epidemiology of Joint Dislocations and Ligamentous/Tendinous Injuries among 2,700 Patients: Five-year Trend of a Tertiary Center in Iran. Arch Bone Jt Surg. 2017 Nov;5(6):426-434. PubMed 
  4. Kvakestad R, Frihagen F, Melhuus K, Engebretsen L. Kneskader ved Legevakten i Oslo. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 322-4.  PubMed 
  5. LaPrade RF, Griffith CJ. Assessment of knee injury. BMJ Best Practice, last updated August 2020. bestpractice.bmj.com 
  6. Husted H, Winge S. Klinisk knæundersøgelsesteknik - hvilke test kan bruges i diagnostikken af menisk- og ligamentskader?. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 1484-7.  PubMed 
  7. Karachalios T, Hantes M, Zibis AH, et al. Diagnostic accuracy of a new clinical test (the Thessaly test) for early detection of meniscal tears. J Bone Joint Surg Am 2005; 87: 955-62.  PubMed 
  8. Scholten RJPM, Opstelten W, van der Plas CG, Bijl D, Devillé WLJM, Bouter LM. Accuracy of physical diagnostic tests for assessing ruptures of the anterior cruciate ligament: A meta-analysis. J Fam Pract 2003; 52: 689-94.  PubMed 
  9. Nugent PJ. The Ottawa knee rule: avoiding unnecessary radiographs in sports. Phys Sportsmed 2004; 32: 26-32.  PubMed 
  10. Vijayasankar D, Boyle AA, Atkinson P. Can the Ottawa knee rule be applied to children? A systematic review and meta-analysis of observational studies. Emerg Med J 2009; 26: 250-3.  PubMed