Hopp til hovedinnhold

Knesmerter, veiviser

Knesmerter rammer mange. Vanlige årsaker er overbelastning, slitasjeforandringer, giktsykdom og skader.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/muskelskjelett/knesmerter-veiviser/ 

Hva er knesmerter?

Forekomst

Hvordan oppstår knesmerter

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker til generelle knesmerter

Vanlige årsaker til smerter i fremre del av kneet

Vanlige årsaker til smerter på sidene eller bak i kneet

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Illustrasjoner

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Knesmerter, atraumatiske. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Jones BQ, Covey CJ, Sineath MH. Nonsurgical management of knee pain in adults. Am Fam Physician. 2015 Nov 15;92(10):875-883.
 2. Holtedahl R. Atraumatiske kneplager. Tidsskr Nor Laegeforen. 2018;138(5):10.4045/tidsskr.17.0594. Published 2018 Mar 5. doi:10.4045/tidsskr.17.0594 DOI 
 3. Nguyen US, Zhang Y, Zhu Y, Niu J, Zhang B, Felson DT. Increasing prevalence of knee pain and symptomatic knee osteoarthritis: survey and cohort data. Ann Intern Med. 2011;155(11):725–732.
 4. Nguyen US, Zhang Y, Zhu Y, et al. Increasing prevalence of knee pain and symptomatic knee osteoarthritis: survey and cohort data. Ann Intern Med 2011; 155: 725-32. Annals of Internal Medicine 
 5. Grover M. Evaluating acutely injured patients for internal derangement of the knee. Am Fam Physician 2012; 85: 247-52. American Family Physician 
 6. Karachalios T, Hantes M, Zibis AH, et al. Diagnostic accuracy of a new clinical test (the Thessaly test) for early detection of meniscal tears. J Bone Joint Surg Am 2005; 87: 955-62. PubMed 
 7. Gomez JE. Plica syndrome. UpToDate, sist oppdatert 1. april 2014
 8. Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Anbefalinger for primærhelsetjenesten. Oslo, Helsedirektoratet 2014 www.helsebiblioteket.no 
 9. Legeforeningen. Gjør kloke valg. Fagmedisinske anbefalinger. Norsk radiologisk forening. Siden besøkt 09.03.2021 www.legeforeningen.no 
 10. Nugent PJ. The Ottawa knee rule: avoiding unnecessary radiographs in sports. Phys Sportsmed 2004; 32: 26-32. PubMed 
 11. Vijayasankar D, Boyle AA, Atkinson P. Can the Ottawa knee rule be applied to children? A systematic review and meta-analysis of observational studies. Emerg Med J 2009; 26: 250-3. PubMed 
 12. Jenkinson CM, Doherty M, Avery AJ, et al. Effects of dietary intervention and quadriceps strengthening exercisis on pain and function in overweight people with knee pain: randomised controlled trial. BMJ 2009; 339: b3170. BMJ (DOI) 
 13. Olsen O-E, Myklebust G, Engebretsen L, Holme I, Bahr R. Exercises to prevent lower limb injuries in youth sports: cluster randomised controlled trial. BMJ 2005; 330: 449. PubMed 
 14. Husted H, Winge S. Klinisk knæundersøgelsesteknik - hvilke test kan bruges i diagnostikken af menisk- og ligamentskader?. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 1484-7. PubMed