Hopp til hovedinnhold

Nakkesmerter, veiviser

Med nakkesmerter menes smerter i nakkeregionen, det vil si øvre del av rygg, oppover mot hodet og utover mot skuldrene

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/muskelskjelett/nakkesmerter-veiviser/ 

Hva er nakkesmerter?

Forekomst

Smertemekanismer

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Sjeldnere årsaker

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva kan legen gjøre?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Illustrasjoner

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Nakkesmerter. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Haldeman S, Carroll LJ, Cassidy JD, et al. The bone and joint decade 2000-2010 task force on neck pain and its associated disorders. Spine 2008; 33: 1-220. PubMed 
  2. Isaac Z, Anderson BC. Evaluation of the adult patient with neck pain. UpToDate, last updated Jul 13, 2020. UpToDate 
  3. Tong HC, HaIG aj, Yamakawa K. The Spurling test and cervical radiculopathy. Spine 2002; 27: 156-9. PubMed 
  4. Wainner RS, Fritz JM, Irrgang JJ, Boninger ML, Delitto A, Allison S. Reliability and diagnostic accuracy of the clinical examination and patient self-report measures for cervical radiculopathy. Spine 2003; 28: 52-62. PubMed 
  5. Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Anbefalinger for primærhelsetjenesten. Oslo, Helsedirektoratet 2014. www.helsebiblioteket.no 
  6. Werner EL, Sharma SP, Kristensen P, et al. Råd og anbefalinger for riktig bruk av bildediagnostikk ved muskel- og skjelettlidelser i allmennpraksis, 2010.
  7. Daffner RH. Radiologic evaluation of chronic neck pain. Am Fam Physician 2010; 82: 959-64. American Family Physician 
  8. Laserbehandling vid nacksmärta. SBU Alert-rapport nr 2014-03 (2014-05-20).
  9. Monticone M, Cedraschi C, Ambrosini E, Rocca B, Fiorentini R, Restelli M, Gianola S, Ferrante S, Zanoli G, Moja L. Cognitive-behavioural treatment for subacute and chronic neck pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD010664. DOI: 10.1002/14651858.CD010664.pub2 DOI