Hopp til hovedinnhold

Ballettankel

Ballettankel er en type skade i ankelen som særlig ballettdansere er utsatte for. Men skaden forekommer også i idrett (turn, fotball) og blant ikke-idrettsutøvere.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/legg-ankel-fot/ballettankel/ 

Hva er ballettankel?

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Ankel, bakre impingement. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Lavery KP, McHale KJ, Rossy WH, Theodore G. Ankle impingement. J Orthop Surg Res. 2016;11(1):97. Published 2016 Sep 9. PMID: 27608626 PubMed 
  2. Molis MA. Ankle impingement syndrome. Medscape, last updated Sep 17, 2018. emedicine.medscape.com 
  3. Omey ML, Micheli LJ. Foot and ankle problems in the young athlete. Medicine & Science in Sports & Exercise 1999; 31(7) Supplement: S470-S486. PMID: 10416548. PubMed 
  4. Robinson P. Impingement syndromes of the ankle. Eur Radiol. 2007 Dec. 17(12):3056-65. PMID: 17503050. PubMed 
  5. Ribbans WJ, Ribbans HA, Cruickshank JA, Wood EV. The management of posterior ankle impingement syndrome in sport: a review. Foot Ankle Surg. 2015;21(1):1-10. PubMed 
  6. Fields KB. Evaluation and diagnosis of common causes of hindfoot pain in adults. UpToDate, last updated Aug 13, 2021. UpToDate 
  7. McCarthy CL, Wilson DJ, Coltman TP. Anterolateral ankle impingement: findings and diagnostic accuracy with ultrasound imaging. Skeletal Radiol. 2008 Mar. 37(3):209-16. PMID: 18064426. PubMed 
  8. Lee JC, Calder JD, Healy JC. Posterior impingement syndromes of the ankle. Semin Musculoskelet Radiol. 2008 Jun. 12(2):154-69. PMID: 18509795. PubMed 
  9. Smyth NA, Zwiers R, Wiegerinck JI, Hannon CP, Murawski CD, van Dijk CN, et al. Posterior hindfoot arthroscopy: a review. Am J Sports Med. 2014 Jan. 42 (1):225-34. PMID: 23868522. PubMed