Hopp til hovedinnhold

Kronisk muskellosjesyndrom i leggen

Musklene i leggen befinner seg i atskilte rom, muskellosjer, avgrenset av sterke hinner. Ved sterk muskelaktivitet kan musklene svelle ut, det blir trangt i muskellosjen, og det oppstår smerter på forsiden av leggen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/legg-ankel-fot/muskellosjesyndrom-kronisk/ 

Hva er et muskellosjesyndrom?

Årsak

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Muskellosjesyndrom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Hammerberg EM. Acute compartment syndrome of the extremities. UpToDate, last updated Nov 30, 2021. UpToDate 
  2. Meehan WP, O'Brien MJ. Chronic exertional compartment syndrome. UpToDate, last updated May 03, 2022. UpToDate 
  3. Schinco MA, Hassid VJ. Compartment syndrome of extremities. BestPractice, last updated Oct 8, 2012.
  4. Shadgan B, Menon M, O'Brien PJ, et al. Diagnostic techniques in acute compartment syndrome of the leg. J Orthop Trauma 2008;22:581-587. PubMed 
  5. McLaughlin N, Heard H, Kelham S. Acute and chronic compartment syndromes: know when to act fast. JAAPA. 2014 Jun;27(6):23-6. doi:10.1097/01.JAA.0000446999.10176.13. DOI 
  6. Hayakawa H, Aldington DJ, Moore RA. Acute traumatic compartment syndrome: a systematic review of results of fasciotomy. Trauma 2009;11:5-35. PubMed 
  7. Wall CJ, Lynch J, Harris IA, et al; Liverpool(Sydney) and Royal Melbourne Hospitals. Clinical practice guidelines for the management of acute limb compartment syndrome following trauma. ANZ J Surg 2010;80:151-156. PubMed 
  8. Schubert AG. Exertional compartment syndrome: review of the literature and proposed rehabilitation guidelines following surgical release. Int J Sports Phys Ther 2011; 6:126. PubMed 
  9. Waterman BR, Laughlin M, Kilcoyne K, et al. Surgical treatment of chronic exertional compartment syndrome of the leg: failure rates and postoperative disability in an active patient population. J Bone Joint Surg Am 2013; 95:592. PubMed 
  10. Rasul AT. Acute compartment syndrome. Medscape, last updated Apr 03, 2018. emedicine.medscape.com