Hopp til hovedinnhold

Sinus tarsi-syndrom

Dette er en kronisk smertetilstand langs utsiden av foten som skyldes skade på leddbånd inne i ankelen etter et eller flere kraftige overtråkk. De fleste blir bra uten operasjon.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/legg-ankel-fot/sinus-tarsi-syndrom/ 

Hva er sinus tarsi-syndrom?

Årsaker

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Prognose

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Sinus tarsi-syndrom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Fields KB. Evaluation and diagnosis of common causes of hindfoot pain in adults. UpToDate, last updated Aug 13, 2021. UpToDate 
 2. Tu P. Heel Pain: Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2018;97(2):86-93. PubMed 
 3. Pisani G, Pisani PC, Parino E. Sinus tarsi syndrome and subtalar joint instability. Clin Podiatr Med Surg North Am 2005; 22: 63-77. PubMed 
 4. O'Connor D. Sinus tarsi syndrome. A clinical entity. J. Bone Joint Surg (Am) 1958; 40: 720-6. PubMed 
 5. Fallat L, Grimm DJ, Saracco JA. Sprained ankle syndrome: prevalence and analysis of 639 acute injuries. J Foot Ankle Surg 1998; 37:280. PubMed 
 6. Choudhary S, McNally E. Review of common and unusual causes of lateral ankle pain. Skeletal Radiol. 2011;40(11):1399–1413. PMID: 20972871 PubMed 
 7. Helgeson K. Examination and intervention for sinus tarsi syndrome. N Am J Sports Phys Ther. 2009;4(1):29–37. PMID: 21509118 PubMed 
 8. Helgeson K. Examination and intervention for sinus tarsi syndrome. N Am J Sports Phys Ther 2009; 4:29. PubMed 
 9. Lee KB, Bai LB, Park JG, et al. Efficacy of MRI versus arthroscopy for evaluation of sinus tarsi syndrome. Foot Ankle Int 2008; 29:1111. PubMed 
 10. Lee KB, Bai LB, Song EK, et al. Subtalar arthroscopy for sinus Tarsi syndrome: arthroscopic findings and clinical outcomes of 33 consecutive cases. Arthroscopy 2008; 24:1130. PubMed 
 11. Yang C, Huang Q, Cao Y, Li X, Zhu Y, Xu X. Staged surgical management of sinus tarsi syndrome: our experience of 273 cases. Ann Palliat Med. 2021;10(8):8909-8918. PMID: 34488378 PubMed