Hopp til hovedinnhold

Cauda equina-syndromet

Cauda equina er den aller nederste delen av nervene som går ut fra ryggen. Et prolaps som trykker mot denne delen av nervesystemet, må snarest opereres.

Sist revidert:


Hva er cauda equina?

Cauda equina-syndromet, symptomer og tegn

Cauda equina-syndromet, behandling

Cauda equina-syndromet, prognosen

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Benjaminsen E, Salvesen R. En 28 år gammel kvinne med nyoppstått urininkontinens. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 438-9. Tidsskrift for Den norske legeforening