Hopp til hovedinnhold
Ofte vet vi ikke med sikkerhet hvorfor den enkelte får ryggplager.
Ofte vet vi ikke med sikkerhet hvorfor den enkelte får ryggplager.

Akutte ryggplager- korsryggsmerter

Ryggvondt er en folkeplage. De fleste av oss vil oppleve flere episoder med sterke ryggsmerter gjennom livet. Den beste behandlingen er å prøve å være i mest mulig normal aktivitet.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/rygg-nakke-bryst/korsryggsmerter-akutt/ 

Hvor utbredt er ryggplager?

Korsryggplager, ryggsøylen

Korsryggplager, årsak

Korsryggplager, hvordan oppstår smertene?

Korsryggplager, hva kan du gjøre selv?

Korsryggplager, når oppsøke hjelp?

Korsryggplager, hva kan legen eller annen behandler gjøre?

Korsryggplager, blir du bra igjen?

Korsryggplager, kan plagene forebygges?

For deg som vil vite mer

Kilder

Lærum E, med flere. Nasjonalt ryggnettverk - Formidlingsenheten.