Hopp til hovedinnhold

Plexus brachialis skade, "burner"

En "burner" er en akutt skade mot et nervesenter på halsen oftest oppstått i en kontaktidrett. Skaden gir utstrålende, brennende smerter i den samme sidens arm.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/skulder-og-overarm/plexus-brachialis-skade-burner/ 

Hva er "burner"?

Årsak

Diagnosen

Behandling

Gjenopptakelse av idretten

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Plexus brachialis skade, akutt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Silver S, Ledford CC, Vogel KJ, Arnold JJ. Peripheral Nerve Entrapment and Injury in the Upper Extremity. Am Fam Physician. 2021;103(5):275-285. PubMed 
  2. Starr HM Jr, Anderson B, Courson R, Seiler JG. Brachial plexus injury: a descriptive study of American football. J Surg Orthop Adv. 2014 Summer. 23(2):90-7.
  3. Trojian TH. Brachial plexus injury in sports medicine. Medscape, last updated Nov 26, 2014.
  4. Bromberg MB. Brachial plexus syndromes. UpToDate, last updated Sep 23, 2021. UpToDate 
  5. Chao S, Pacella MJ, Torg JS. The pathomechanics, pathophysiology and prevention of cervical spinal cord and brachial plexus injuries in athletics. Sports Med. 2010. 40(1):59-75.
  6. Gutkowska O, Martynkiewicz J, Urban M, Gosk J. Brachial plexus injury after shoulder dislocation: a literature review. Neurosurg Rev. 2020;43(2):407-423. PMID: 29961154 PubMed 
  7. Rubinstein SM, Pool JJ, van Tulder MW, Riphagen II, de Vet HC. A systematic review of the diagnostic accuracy of provocative tests of the neck for diagnosing cervical radiculopathy. Eur Spine J 2007; 16: 307-19. PubMed 
  8. Kuhlman GS, McKeag DB. The "burner": A common nerve injury in contact sports. Am Fam Physician 1999; 60: 2035-42. American Family Physician