Hopp til hovedinnhold

Skulderbursitt, kronisk

Kronisk irritasjon i slimposer rundt skulderleddet kan gi langvarige skulderplager. Det er imidlertid vanskelig å skille mellom senebetennelser og slimposebetennelser, bursitter.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/skulder-og-overarm/skulderbursitt-kronisk/ 

Hva er kronisk skulder-bursitt?

Årsak

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Subdeltoid bursitt, kronisk. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Todd DJ. Bursitis: An overview of clinical manifestations, diagnosis, and management. UpToDate, last updated Mar 23, 2020. UpToDate 
  2. Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. Trygg på skulder i primærhelsetjenesten. Faglig veileder. Publisert mars 2019. Nettsiden besøkt 16.04.19. www.helsebiblioteket.no 
  3. Green S, Buchbinder R, Hetrick SE. Physiotherapy interventions for shoulder pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 2. Art. No.: CD004258. DOI: 10.1002/14651858.CD004258. DOI 
  4. Buchbinder R, Green S, Youd JM. Corticosteroid injections for shoulder pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD004016. DOI: 10.1002/14651858.CD004016. DOI