Hopp til hovedinnhold

Hjerneskader og headinger i fotball

Gjentatte headinger gir økt risiko for hjerneskade.

Sist revidert:


Hjerneskader som følge av headinger?

Hode-mot-hode kollisjoner

Amerikansk fotball

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Guthrie RM. Emerging data on the incidence of concussion in football practice at all levels of amateur play. Phys Sportsmed. 2015;43(4):333–5. doi:10.1080/00913847.2015.1081552. DOI  
  2. MacNish M. The Story of Scotland. 1st ed. Glasgow: Sunday Mail; 1988.
  3. Andersen TE, Arnason A, Engebretsen L, Bahr R. Mechanisms of head injuries in elite football. Br J Sports Med. 2004;38(6):690–6. doi:10.1136/bjsm.2003.009357. DOI  
  4. Lipton ML, Namhee K, Zimmermann ME, et al. Soccer heading Is associated with white matter microstructural and cognitive abnormalities. Radioogy June 11, 2013. doi:10.1148/radiol.13130545 DOI  
  5. Bunc B, Ravnik J, Velnar T. May Heading in Soccer Result in Traumatic Brain Injury? A Review of Literature. Med Arch. 2017 Oct; 71(5): 356–359. www.ncbi.nlm.nih.gov