Hopp til hovedinnhold

Uttøyninger

Uttøyninger av muskulatur har begrenset verdi, særlig i forkant av en treningsøkt.

Sist revidert:


Hvor nyttig er uttøyninger?

Viktig å vite om uttøyninger

Utvis forsiktighet

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Uttøyninger. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Mayo Clinic Staff. Stretching: Focus on flexibility. Last updated, Feb 21, 2017. www.mayoclinic.org 
  2. Herbert RD, de Noronha M, Kamper SJ. Stretching to prevent or reduce muscle soreness after exercise. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 7. Art. No.: CD004577. DOI: 10.1002/14651858.CD004577.pub3. DOI 
  3. Thacker SB, Gilchrist J, Stroup DF, Kimsey CD Jr. The impact of stretching on sports injury risk: a systematic review of the literature. Med Sci Sports Exerc 2004; 36:371. PubMed 
  4. Goldman EF, Jones DE. Interventions for preventing hamstring injuries. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD006782. DOI: 10.1002/14651858.CD006782.pub2. DOI 
  5. Yeung SS, Yeung EW, Gillespie LD. Interventions for preventing lower limb soft-tissue running injuries. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 7. Art. No.: CD001256. DOI: 10.1002/14651858.CD001256.pub2. DOI 
  6. Shrier I. Does stretching help prevent injuries? In: MacAuley D, Best T (eds.). Evidence-based sports medicine. London: BMJ Books, 2002.
  7. Herbert RD, Gabriel M. Effects of stretching before and after exercising on muscle soreness and risk of injury: systematic review. BMJ 2002; 325: 468-70. PubMed 
  8. Aquino CF, Fonseca ST, Gonçalves GGP, et al. Stretching Versus Strength Training in Lengthened Position in Subjects With Tight Hamstring Muscles: A Randomized Controlled Trial. Man Ther, 2010; 15 (1): 26-31. doi:10.1016/j.math.2009.05.006 DOI