Hopp til hovedinnhold

Postpolio syndrom

Postpolio syndrom er karakterisert av ny muskelsvakhet, smerte, tretthet og praktisk funksjonstap som utvikler seg mange år etter akutt poliomyelitt.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hjernenervesystem/infeksjoner/postpolio-syndrom/ 

Hva er postpolio syndrom?

Postpolio syndrom, årsak

Postpolio syndrom, diagnostikk

Postpolio syndrom, behandling

Postpolio syndrom, prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Postpolio syndrom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Muniz FM, Herbison G. Postpolio syndrome. eMedicine Journal 2001; 2: September 17.
 2. Bouza C, Munoz A, Amate JM. Postpolio syndrome: a challenge to the health-care system. Health Policy. 2005 Jan. 71(1):97-106.
 3. Grimby G. Postpolio - symptomatologi och åtgärder. Ugeskr Læger 2002; 164: 2752-6. PubMed 
 4. Farbu E, Gilhus NE, Barnes MP, et al. EFNS guidelinle on diagnosis and management of post-polio syndrome. Report of an EFNS task force. Eur J Neurol 2006; 13: 795-801. PubMed 
 5. Jubelt B. Post-Polio Syndrome. Curr Treat Options Neurol. 2004 Mar;6(2):87-93. PMID: 14759341. PubMed 
 6. Tiffreau V, Rapin A, Serafi R, et al. Post-polio syndrome and rehabilitation. Ann Phys Rehabil Med. 2010 Feb;53(1):42-50. Epub 2009 Dec 30. PMID: 20044320. PubMed 
 7. Baj A, Monaco S, Zanusso G, et al. Virology of the post-polio syndrome. Future Virology 2007; 2: 183-92. PubMed 
 8. Bertolasi L, Acler M, dall'Ora E, Gajofatto A, Frasson E, Tocco P, et al. Risk factors for post-polio syndrome among an Italian population: a case-control study. Neurol Sci. 2012 Dec. 33(6):1271-5.
 9. Werhagen L, Borg K. Impact of pain on quality of life in patients with post-polio syndrome. J Rehabil Med. 2013 Feb. 45(2):161-3.
 10. Gonzalez H, Khademi M, Andersson M et al. Prior poliomyelitis - evidence of cytokine production in the central nervous system. J Neurol Sci 2002; 205: 9-13. PubMed 
 11. Dalakas MC. Pro-inflammatory cytokines and motor neuron dysfunction: is there a connection in post-polio syndrome? J Neurol Sci 2002; 205: 5-8. PubMed 
 12. Correa JC, Rocco CC, de Andrade DV, et al. Electromyographic and neuromuscular analysis in patients with post-polio syndrome. Electromyogr Clin Neurophysiol. 2008 Nov-Dec. 48(8):329-33.
 13. Simionescu L, Jubelt B. Post-polio syndrome. UpToDate, last updated Feb 13, 2013 . UpToDate 
 14. Farbu E, Rekand T, Vik-Mo E, Lygren H, Gilhus NE, Aarli JA. Post-polio syndrome patients treated with intravenous immunoglobulin: a double-blinded randomized controlled pilot study. Eur J Neurol 2007; 14: 60-5. PubMed 
 15. Gonzales H, Sunnerhagen KS, Sjöberg I, et al. Intravenous immunoglobulin for post-polio syndrome: a randomised controlled trial. Lancet Neurol 2006; 5: 493-500. PubMed 
 16. Koopman FS, Beelen A, Gilhus NE, de Visser M, Nollet F. Treatment for postpolio syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD007818. DOI: 10.1002/14651858.CD007818.pub3. DOI 
 17. Trojan DA, Cashman NR. Post-poliomyelitis syndrome. Muscle Nerve 2005; 31: 6-19. PubMed 
 18. Jubelt B, Agre JC. Characteristics and management of post-polio syndrome. JAMA 2000; 284: 412-4. Journal of the American Medical Association 
 19. Howard RS. Poliomyelitis and the pospolio syndrome. BMJ 2005; 330: 1314-9. PubMed 
 20. Howard RS, Davidson C. Long term ventilation in neurogenic respiratory failure. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003; 74(suppl III): iii24-30.
 21. Farbu E, Rekand T, Gilhus NE, et al. Intravenøst immunglobulin ved postpoliosyndrom. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2357-8. PubMed 
 22. Dalakas MC. Mechanisms of action of IVIg and therapeutic considerations in the treatment of acute and chronic demyelinating neuropathies. Neurology 2002; 59: S13-21. Neurology 
 23. On AY, Oncu J, Uludag B, Ertekin C. Effects of lamotrigine on the symptoms and life qualities of patients with post polio syndrome: a randomized, controlled study. NeuroRehabilitation 2005; 20: 245-51. PubMed 
 24. Wilson H, Kidd D, Howard RS, Williams AJ. Calf hypertrophy following paralytic poliomyelitis Postgrad Med J 2000; 76: 179-81. PubMed