Hopp til hovedinnhold

Albuesmerter

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Kane SF,Lynch JH, Taylor JC. Evaluation of elbow pain in adults. Am Fam Physician. 2014 Apr 15;89(8):649-657. PubMed  
 2. Tyrdal S. Belastningsskader i albuen. I: Idrettsskader. Bahr R, Mæhlum S (red.). Oslo: Gazette, 2003.
 3. Doughty CT, Bowley MP. Entrapment Neuropathies of the Upper Extremity. Med Clin North Am. 2019 Mar;103(2):357-370. PMID: 30704687. PubMed  
 4. Mariscalco MW, Saluan P. Upper extremity injuries in the adolescent athlete. Sports Med Arthrosc. 2011;19(1):17–26.
 5. McCall BR, Cain EL Jr. Diagnosis, treatment, and rehabilitation of the thrower's elbow. Curr Sports Med Rep. 2005;4(5):249–254.
 6. Vidal AF, Drakos MC, Allen AA. Biceps tendon and triceps tendon injuries. Clin Sports Med. 2004;23(4):707–722, xi.
 7. Darracq MA, Vinson DR, Panacek EA. Preservation of active range of motion after acute elbow trauma predicts absence of elbow fracture. Am J Emer Med 2008; 26: 779-82. PubMed  
 8. Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Anbefalinger for primærhelsetjenesten. Oslo, Helsedirektoratet 2014. www.helsebiblioteket.no  
 9. 9.Werner EL, Sharma SP, Kristensen P, et al. Råd og anbefalinger for riktig bruk av bildediagnostikk ved muskel- og skjelettlidelser i allmennpraksis. 2010.
 10. Shapiro BE, Preston DC. Entrapment and compressive neuropathies. Med Clin North Am. 2009;93(2):285–315, vii.
 11. Stevens KJ, McNally EG. Magnetic resonance imaging of the elbow in athletes. Clin Sports Med. 2010;29(4):521–553.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Stig Fossum, fysioterapeut, spesialkompetanse på muskel- og skjelettsykdommer, Moholt Fysioterapi, Trondheim
 • Pål Kristensen, spesialist i allmennmedisin, Ranheim legesenter, Trondheim
 • Gunnar Husby, professor i revmatologi, Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus, Universitetet i Oslo og Rikshospitalet, Oslo
 • Magne Rø, overlege Fysikalsk medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim, og førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Anne Froholdt Johanssen, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole, Oslo