Hopp til hovedinnhold

Håndsmerter

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Boggess BR. Evaluation of the adult with subacute or chronic wrist pain. UpToDate, last updated Aug 25, 2020. UpToDate  
  2. Shehab R, Mirabelli MH. Evaluation and Diagnosis of Wrist Pain: A Case-Based Approach. Am Fam Physician. 2013 Apr 15;87(8):568-573 . PubMed  
  3. Katz JN, Simmons BP. Carpal tunnel syndrome. N Engl J Med 2002; 346: 1807-12. New England Journal of Medicine  
  4. Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Anbefalinger for primærhelsetjenesten. Oslo, Helsedirektoratet 2014. www.helsebiblioteket.no  
  5. Bodor M, Fullerton B. Ultrasonography of the hand, wrist, and elbow. Phys Med Rehabil Clin N Am 2010; 21:509. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Stig Fossum, fysioterapeut, spesialkompetanse på muskel- og skjelettsykdommer, Moholt Fysioterapi, Trondheim
  • Pål Kristensen, spesialist i allmennmedisin, Ranheim legesenter, Trondheim
  • Gunnar Husby, professor i revmatologi, Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus, Universitetet i Oslo og Rikshospitalet, Oslo
  • Magne Rø, overlege Fysikalsk medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim og førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim