Hopp til hovedinnhold

Nakkesmerter

Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Haldeman S, Carroll LJ, Cassidy JD, et al. The bone and joint decade 2000-2010 task force on neck pain and its associated disorders. Spine 2008; 33: 1-220. PubMed  
 2. Isaac Z, Anderson BC. Evaluation of the adult patient with neck pain. UpToDate, last updated Jul 13, 2020. UpToDate  
 3. Tong HC, HaIG aj, Yamakawa K. The Spurling test and cervical radiculopathy. Spine 2002; 27: 156-9. PubMed  
 4. Wainner RS, Fritz JM, Irrgang JJ, Boninger ML, Delitto A, Allison S. Reliability and diagnostic accuracy of the clinical examination and patient self-report measures for cervical radiculopathy. Spine 2003; 28: 52-62. PubMed  
 5. Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Anbefalinger for primærhelsetjenesten. Oslo, Helsedirektoratet 2014. www.helsebiblioteket.no  
 6. Werner EL, Sharma SP, Kristensen P, et al. Råd og anbefalinger for riktig bruk av bildediagnostikk ved muskel- og skjelettlidelser i allmennpraksis, 2010.
 7. Daffner RH. Radiologic evaluation of chronic neck pain. Am Fam Physician 2010; 82: 959-64. American Family Physician  
 8. Laserbehandling vid nacksmärta. SBU Alert-rapport nr 2014-03 (2014-05-20).
 9. Monticone M, Cedraschi C, Ambrosini E, Rocca B, Fiorentini R, Restelli M, Gianola S, Ferrante S, Zanoli G, Moja L. Cognitive-behavioural treatment for subacute and chronic neck pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD010664. DOI: 10.1002/14651858.CD010664.pub2 DOI  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Stig Fossum, fysioterapeut, spesialkompetanse på muskel- og skjelettsykdommer, Moholt Fysioterapi, Trondheim
 • Pål Kristensen, spesialist i allmennmedisin, Ranheim legesenter, Trondheim
 • Gunnar Husby, professor i revmatologi, Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus, Universitetet i Oslo og Rikshospitalet, Oslo
 • Magne Rø, overlege Fysikalsk medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim, og førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim