Hopp til hovedinnhold

Bursitt, olecranon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Olecranonbursitt er en akutt eller kronisk inflammasjon med påfølgende opphovning av bursaen over olecranon
Forekomst:
Ganske vanlig tilstand
Symptomer:
Opptrer ofte akutt eller subakutt, gir trykk og spreng som forverres ved fleksjon i albuen
Funn:
Synlig, bløt hevelse over olecranon som er distinkt trykkøm
Diagnostikk:
Ingen prøver eller bildediagnostiske undersøkelser er påkrevd
Behandling:
Ofte behøves ingen behandling, ev. NSAID lokalt eller aspirasjon av innhold og injeksjon av kortikosteroid
  1. Todd DJ. Bursitis: An overview of clinical manifestations, diagnosis, and management. UpToDate, last updated Mar 23, 2020. UpToDate  
  2. Kim JY, Chung SW, Kim JH, et al. A randomized trial among compression plus nonsteroidal antiinflammatory drugs, aspiration, and aspiration with steroid injection for nonseptic olecranon bursitis. Clin Orthop Relat Res. 2015 Oct 13.
  3. Pangia J, Rizvi TJ. Olecranon Bursitis. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; July 27, 2021. PMID: 29262058 PubMed  
  4. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Sist faglig oppdatert: 08. januar 2018. www.helsedirektoratet.no  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Stig Fossum, fysioterapeut, spesialkompetanse på muskel- og skjelettsykdommer, Moholt Fysioterapi, Trondheim
  • Pål Kristensen, spesialist i allmennmedisin, Ranheim legesenter, Trondheim
  • Magne Rø, overlege Fysikalsk medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim, og førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim