Hopp til hovedinnhold

Adduktortendinopati

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Overbelastning/inflammasjon og/eller skade/ruptur av adduktormusklene i hoften
Forekomst:
Er et vanlig problem blant mange som er fysisk aktive, særlig innenfor konkurranseidretter
Symptomer:
Smerter og ubehag i lysken, stråler ned innsiden av låret, stivhet om morgenen
Funn:
Positiv isometrisk adduksjonstest
Diagnostikk:
Andre undersøkelser er vanligvis ikke påkrevd, ev. bildediagnostikk
Behandling:
Avlastning, ev. alternativ trening, ved behandlingsresistent tilstand kan kirurgi være aktuelt
 1. Rimando MP. Adductor strain. Medscape, last updated Jun 09, 2020. emedicine.medscape.com  
 2. Patricios J. Adductor muscle and tendon injury. UpToDate, last updated Jul 01, 2020. www.uptodate.com  
 3. Orchard JW. Men at higher risk of groin injuries in elite team sports: a systematic review. Br J Sports Med 2015; 49:798. British Journal of Sports Medicine  
 4. Grøntvedt T. Adduktortendinose - Kronisk lyskestrekk. I: Idrettsskader (red. Bahr R, Mæhlum S). Oslo: Gazette as, 2002.
 5. Hureibi KA, McLatchie GR. Groin pain in athletes. Scott Med J. 2010 May. 55(2):8-11.
 6. Ryan J, DeBurca N, Mc Creesh K. Risk factors for groin/hip injuries in field-based sports: a systematic review. Br J Sports Med. 2014 Jul. 48(14):1089-96.
 7. Robinson P, White LM. The biomechanics and imaging of soccer injuries. Semin Musculoskelet Radiol 2005; 9:397. PubMed  
 8. Schlegel TF, Bushnell BD, Godfrey J, et al. Success of nonoperative management of adductor longus tendon ruptures in National Football League athletes. Am J Sports Med 2009; 37: 1394-9. PubMed  
 9. Schilders E, Talbot JC, Robinson P, et al. Adductor-related groin pain in recreational athletes: role of the adductor enthesis, magnetic resonance imaging, and entheseal pubic cleft injections. J Bone Joint Surg Am 2009; 91: 2455-60. PubMed  
 10. Hrysomallis C. Hip adductors' strength, flexibility, and injury risk. J Strength Cond Res 2009; 23: 1514-7. PubMed  
 11. Almeida MO, Silva BN, Andriolo RB, et al. Conservative interventions for treating exercise-related musculotendinous, ligamentous and osseous groin pain. Cochrane Database Syst Rev 2013 Jun 6;6:CD009565. The Cochrane Library  
 12. Holmich P, Nyvold P, Larsen K. Continued significant effect of physical training as treatment for overuse injury: 8- to 12-yearoutcome of a randomized clinical trial.. American Journal of Sports Medicine 2011;39(11):2447-51. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)