Hopp til hovedinnhold

Iliopsoastendinopati og -bursitt

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Iliopsoastendinopati og iliopsoasbursitt er nært forbundet med hverandre fordi inflammasjon i den ene fører til inflammasjon også i den andre strukturen
Forekomst:
Tilstanden er relativt uvanlig
Symptomer:
Smerten er lokalisert sentralt i lysken, kan ev. stråle ned forsiden av låret mot kneet
Funn:
Isometrisk hoftefleksjon med hoften 15° flektert vil utløse smerte, en positiv test
Diagnostikk:
Ultralyd eller MR kan være aktuelle tilleggsundersøkelser
Behandling:
Hovedprinsippene i behandlingen er styrke- og bevegelighetstrening med gradvis økende belastning
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)