Hopp til hovedinnhold

Iliopsoastendinopati og -bursitt

Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Iliopsoastendinopati og iliopsoasbursitt er nært forbundet med hverandre fordi inflammasjon i den ene fører til inflammasjon også i den andre strukturen
Forekomst:
Tilstanden er relativt uvanlig
Symptomer:
Smerten er lokalisert sentralt i lysken, kan ev. stråle ned forsiden av låret mot kneet
Funn:
Isometrisk hoftefleksjon med hoften 15° flektert vil utløse smerte, en positiv test
Diagnostikk:
Ultralyd eller MR kan være aktuelle tilleggsundersøkelser
Behandling:
Hovedprinsippene i behandlingen er styrke- og bevegelighetstrening med gradvis økende belastning
  1. Garry FP. Iliopsoas tendinitis. Medscape, last updated Jan 16, 2019.
  2. Anderson CN. Iliopsoas: Pathology, Diagnosis, and Treatment. Clin Sports Med. 2016 Jul. 35 (3):419-33.
  3. Grøntvedt T. Smerter i bekken-, lyske- og hofteregionen. Oslo: Gazette as, 2002.
  4. Iagnocco A, Filippucci E, Riente L, Meenagh G, Delle Sedie A, Sakellariu G, et al. Ultrasound imaging for the rheumatologist XLI. Sonographic assessment of the hip in OA patients. Clin Exp Rheumatol. 2012 Sep-Oct. 30(5):652-7.
  5. Byrd JW. Hip arthroscopy. J Am Acad Orthop Surg 2006; 14: 433-44. PubMed  
  6. Ilizaliturri VM Jr, Chaidez C, Villegas P, Briseno A, Camacho-Galindo J. Prospective randomized study of 2 different techniques for endoscopic iliopsoas tendon release in the treatment of internal snapping hip syndrome. Arthroscopy 2009; 25: 159-63. PubMed  
  7. Anderson SA, Keene JS. Results of arthroscopic iliopsoas tendon release in competitive and recreational athletes. Am J Sports Med 2008; 36: 2363-71. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)