Hopp til hovedinnhold

Piriformissyndromet

Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Nerveinnklemming i bekkenet som skyldes irritasjon av n. ischiadicus der hvor nerven går ut av bekkenet på fremsiden av musculus piriformis
Forekomst:
Kontroversiell diagnose som angis å utgjøre ca. 6% av alle tilfeller av isjias
Symptomer:
Karakterisert ved smerter, som ofte er diffuse, og instabilitet. Mest typisk foreligger verkende smerter fra sitteknuten, ev. med utstråling ned i baksiden av låret og i enkelte tilfeller helt ned i leggen
Funn:
Eksklusjonsdiagnose. Ingen spesifikke funn. Ingen nevrologiske funn
Diagnostikk:
Ingen bildediagnostiske eller elektrofysiologiske undersøkelser er diagnostiske
Behandling:
Avlastning, endret treningsopplegg, ev. NSAID, fysikalsk behandling
 1. Shah S. Piriformis syndrome. Medscape, last updated Dec 21, 2018. emedicine.medscape.com  
 2. Johnson R. Approach to hip and groin pain in the athlete and active adult. UpToDate, last updated Nov 28, 2018. www.uptodate.com  
 3. Miller TA, White KP, Ross DC. The diagnosis and management of Piriformis Syndrome: myths and facts. Can J Neurol Sci 2012; 39:577. PubMed  
 4. Chamberlain R. Hip Pain in Adults: Evaluation and Differential Diagnosis published correction appears in Am Fam Physician. 2021 Mar 1;103(5):263. Am Fam Physician. PMID: 33448767 PubMed  
 5. Hopayian K, Song F, Riera R, Sambandan S. The clinical features of the piriformis syndrome: a systematic review. Eur Spine J 2010; 19:2095. PubMed  
 6. Miller TA, White KP, Ross DC. The diagnosis and management of piriformis syndrome: myths and facts. Can J Neurol Sci 2012 Sep;39(5):577-83. pmid:22931697 PubMed  
 7. Park JW, Lee Y-K, Lee YJ, et al. Deep gluteal syndrome as a cause of posterior hip pain and sciatica-like pain. Bone Joint J. 2020;102-B(5):556–567. PMID: 32349600 PubMed  
 8. Stewart JD, Foye PM, Cole JL. Piriformis syndrome. Muscle Nerve 2010; 41:428. PubMed  
 9. Fowler IM, Tucker AA, Weimerskirch BP, Moran TJ, Mendez RJ. A randomized comparison of the efficacy of 2 techniques for piriformis muscle injection: ultrasound-guided versus nerve stimulator with fluoroscopic guidance. Reg Anesth Pain Med. 2014 Mar-Apr. 39(2):126-32.
 10. Ozisik PA, Toru M, Denk CC, Taskiran OO, Gundogmus B. CT-guided piriformis muscle injection for the treatment of piriformis syndrome. Turk Neurosurg. 2014. 24(4):471-7.
 11. Misirlioglu TO, Akgun K, Palamar D, Erden MG, Erbilir T. Piriformis syndrome: comparison of the effectiveness of local anesthetic and corticosteroid injections: a double-blinded, randomized controlled study. Pain Physician. 2015 Mar-Apr. 18 (2):163-71.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim