Hopp til hovedinnhold

Baker cyste

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Baker cyste er akkumulering av leddvæske i en cyste utenfor kneleddet i knehasen. Cysten kommuniserer med synovialhulen
Forekomst:
Prevalens er omtrent 20% blant pasienter henvist for kneproblemer
Symptomer:
Tilstanden er ofte asymptomatisk. I symptomatiske tilfeller klager pasienten over stramming og ubehag i knehasen
Funn:
Ved klinisk undersøkelse kan cysten være synlig, den er palpabel og lite øm
Diagnostikk:
Andre undersøkelser er vanligvis ikke påkrevd, men ultralyd bekrefter diagnosen
Behandling:
Konservativ, ev. aspirasjon, ev. kortisoninjeksjon. Helt unntaksvis er kirurgi aktuelt
 1. Bui-Mansfield LT. Baker cyst imaging. Medscape, last updated Jan 26, 2018. emedicine.medscape.com  
 2. Kelly J. Popliteal cyst. BestPractice, last updated July 4, 2013.
 3. Herman AM, Marzo JM. Popliteal cysts: a current review. Orthopedics. 2014;37(8):e678-e684. PMID: 25102502 PubMed  
 4. English S, Perret D. Posterior knee pain. Curr Rev Musculoskelet Med. 2010;3(1–4):3–10. PMID: 21063493 PubMed  
 5. Chatzopoulos D, Moralidis E, Markou P, Makris V, Arsos G. Baker's cysts in knees with chronic osteoarthritic pain: a clinical, ultrasonographic, radiographic and scintigraphic evaluation. Rheumatol Int. 2008 Dec. 29(2):141-6.
 6. Helfgott SM. Popliteal (Baker's) cyst. UpToDate, last updated Jul 30, 2021. UpToDate  
 7. Bandinelli F, Fedi R, Generini S, et al. Longitudinal ultrasound and clinical follow-up of Baker's cysts injection with steroids in knee osteoarthritis. Clin Rheumatol 2012; 31:727. PubMed  
 8. Ahn JH, Lee SH, Yoo JC, et al. Arthroscopic treatment of popliteal cysts: clinical and magnetic resonance imaging results. Arthroscopy 2010; 26:1340. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Arild Aamodt, avd.overlege/dr.med., Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
 • Eivind Witzøe, spesialist i ortopedi, overlege Ortopedisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim