Hopp til hovedinnhold

Langdistansekne

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Inflammasjon av bursa under tractus iliotibialis ved den laterale femurkondylen som følge av overbelastning
Forekomst:
Vanligst hos langdistanse- og maratonløpere, men er heller ikke uvanlig blant syklister
Symptomer:
Diffuse laterale knesmerter i starten som etter hvert blir skarpere og lokalisert til laterale femurkondyl eller laterale tibiatuberkel
Funn:
Lokalisert ømhet over den laterale femurkondylen, særlig ved isometrisk ekstensjon ved 30 graders fleksjon
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er vanligvis ikke påkrevd, ev. MR
Behandling:
Vanligvis konservativ med modifisering av aktivitet, NSAID, massasje, tøyninger og strekking av den affiserte ekstremiteten
 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
 1. Hutchinson LA, Lichtwark GA, Willy RW, Kelly LA. The Iliotibial Band: A Complex Structure with Versatile Functions. Sports Med. 2022;52(5):995-1008. PubMed  
 2. Friede MC, Innerhofer G, Fink C, Alegre LM, Csapo R. Conservative treatment of iliotibial band syndrome in runners: Are we targeting the right goals?. Phys Ther Sport. 2022;54:44-52. PubMed  
 3. Jackson J. Iliotibial band syndrome. UpToDate, last updated April 11, 2019.. UpToDate  
 4. Ellis R, Hing W, Reid D. Iliotibial band friction syndrome--a systematic review. Man Ther 2007; 12:200. PubMed  
 5. Karageanes SJ. Iliotibial band friction syndrome. Medscape, last updated June 18, 2014.
 6. Ellis R, Hing W, Reid D. Iliotibial band friction syndrome--a systematic review. Man Ther. 2007 Aug. 12(3):200-8.
 7. Taunton JE, Ryan MB, Clement DB, McKenzie DC, Lloyd-Smith DR, Zumbo BD. A retrospective case-control analysis of 2002 running injuries. Br J Sports Med 2002; 36: 95-101. British Journal of Sports Medicine  
 8. Flato R, Passanante GJ, Skalski MR, et al. The iliotibial tract: imaging, anatomy, injuries, and other pathology. Skeletal Radiol 2017; 46:605. PubMed  
 9. Beals C, Flanigan D. A review of treatments for iliotibial band syndrome in the athletic population. J Sports Med (Hindawi Publ Corp). 2013;2013:367169. PubMed  
 10. Spiker AM, Dixit S, Cosgarea AJ. Triathlon: running injuries. Sports Med Arthrosc. 2012;20(4):206–213.
 11. Baker RL, Souza RB, Fredericson M. Iliotibial band syndrome: soft tissue and biomechanical factors in evaluation and treatment. PM R. 2011 Jun. 3(6):550-61.
 12. Strauss EJ, Kim S, Calcei JG, Park D. Iliotibial band syndrome: evaluation and management. J Am Acad Orthop Surg. 2011 Dec. 19(12):728-36.
 13. Hadeed A, Tapscott DC. Iliotibial Band Friction Syndrome. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; May 30, 2022. PMID: 31194342 PubMed  
 14. Strauss EJ, Kim S, Calcei JG, Park D. Iliotibial band syndrome: evaluation and management. J Am Acad Orthop Surg. 2011;19(12):728–736.
 15. C M Nusman, M C de Jonge, A Navas Canete. A long-distance runner with lateral knee pain. British journal of sports medicine 2011; 44: 1209-1210. PubMed  
 16. Sangkaew C. Surgical treatment of iliotibial band friction syndrome with the mesh technique. Arch Orthop Trauma Surg. 2007 May. 127(4):303-6.
 17. Barber FA, Boothby MH, Troop RL. Z-plasty lengthening for iliotibial band friction syndrome. J Knee Surg. 2007 Oct. 20(4):281-4.
 18. Cowden CH 3rd, Barber FA. Arthroscopic treatment of iliotibial band syndrome. Arthrosc Tech. 2013 Dec. 19;3(1):57-60.
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim