Hopp til hovedinnhold

Langdistansekne, iliotibialt båndsyndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Inflammasjon av bursa under tractus iliotibialis ved den laterale femurkondylen som følge av overbelastning
Forekomst:
Vanligst hos langdistanse- og maratonløpere, men er heller ikke uvanlig blant syklister
Symptomer:
Diffuse laterale knesmerter i starten som etter hvert blir skarpere og lokalisert til laterale femurkondyl eller laterale tibiatuberkel
Funn:
Klinisk funn er lokalisert ømhet over den laterale femurkondylen, særlig ved isometrisk ekstensjon ved 30 graders fleksjon
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er vanligvis ikke påkrevd, ev. MR
Behandling:
Behandlingen er vanligvis konservativ med modifisering av aktivitet, NSAID, massasje, tøyninger og strekking av den affiserte ekstremiteten
 1. Fairclough J, Hayashi K, Toumi H, et al. The functional anatomy of the iliotibial band during flexion and extension of the knee: implications for understanding iliotibial band syndrome. J Anat. 2006;208(3):309–316.
 2. Khaund R, Flynn SH. Iliotibial band syndrome: a common source of knee pain. Am Fam Physician 2005; 71: 1545-50. PubMed  
 3. Jackson J. Iliotibial band syndrome. UpToDate, last updated April 11, 2019.. UpToDate  
 4. Ellis R, Hing W, Reid D. Iliotibial band friction syndrome--a systematic review. Man Ther 2007; 12:200. PubMed  
 5. Panni AS, Biedert RM, Maffulli N, Tartarone M, Romanini E. Overuse injuries of the extensor mechanism in athletes. Clin Sports Med 2002; 21: 483-98. PubMed  
 6. Karageanes SJ. Iliotibial band friction syndrome. Medscape, last updated June 18, 2014.
 7. Ellis R, Hing W, Reid D. Iliotibial band friction syndrome--a systematic review. Man Ther. 2007 Aug. 12(3):200-8.
 8. Taunton JE, Ryan MB, Clement DB, McKenzie DC, Lloyd-Smith DR, Zumbo BD. A retrospective case-control analysis of 2002 running injuries. Br J Sports Med 2002; 36: 95-101. British Journal of Sports Medicine  
 9. Ekman EF, Pope T, Martin DF, Curl WW. Magnetic resonance imaging of iliotibial band syndrome. Am J Sports Med 1994; 22: 851-4. PubMed  
 10. Gunter P, Schwellnus MP. Local corticosteroid injection in iliotibial band friction syndrome in runners: a randomised controlled trial. Br J Sports Med. 2004;38(3):269–272.
 11. Beals C, Flanigan D. A review of treatments for iliotibial band syndrome in the athletic population. J Sports Med (Hindawi Publ Corp). 2013;2013:367169. PubMed  
 12. Spiker AM, Dixit S, Cosgarea AJ. Triathlon: running injuries. Sports Med Arthrosc. 2012;20(4):206–213.
 13. Baker RL, Souza RB, Fredericson M. Iliotibial band syndrome: soft tissue and biomechanical factors in evaluation and treatment. PM R. 2011 Jun. 3(6):550-61.
 14. Strauss EJ, Kim S, Calcei JG, Park D. Iliotibial band syndrome: evaluation and management. J Am Acad Orthop Surg. 2011 Dec. 19(12):728-36.
 15. Strauss EJ, Kim S, Calcei JG, Park D. Iliotibial band syndrome: evaluation and management. J Am Acad Orthop Surg. 2011;19(12):728–736.
 16. C M Nusman, M C de Jonge, A Navas Canete. A long-distance runner with lateral knee pain. British journal of sports medicine 2011; 44: 1209-1210. PubMed  
 17. Sangkaew C. Surgical treatment of iliotibial band friction syndrome with the mesh technique. Arch Orthop Trauma Surg. 2007 May. 127(4):303-6.
 18. Barber FA, Boothby MH, Troop RL. Z-plasty lengthening for iliotibial band friction syndrome. J Knee Surg. 2007 Oct. 20(4):281-4.
 19. Cowden CH 3rd, Barber FA. Arthroscopic treatment of iliotibial band syndrome. Arthrosc Tech. 2013 Dec. 19;3(1):57-60.
 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo