Hopp til hovedinnhold

Osgood-Schlatters sykdom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Traksjonsosteokondritt i senefestet for ligamentum patellae på tuberositas tibiae
Forekomst:
Forekommer utelukkende hos barn, hyppigst i alderen 11-14 år, og oftest (20%) hos idrettsaktive
Symptomer:
Smerte eller ømhet svarende til tuberositas tibiae, mest typisk hos en aktiv gutt i 13-14 årsalderen eller en tilsvarende jente i 11-12 årsalderen
Funn:
Lokal ømhet og hevelse over tuberositas tibiae, positiv isometrisk ekstensjonstest
Diagnostikk:
Røntgen tas ved tvil om diagnosen
Behandling:
Tilstanden er godartet og selvbegrensende, ev. avlastende behandling
 1. Osgood RB. Lesions of the tibial tubercle occurring during adolescence. Boston Med Surg J 1903; 148: 114. PubMed  
 2. Sullivan JA. Osgood-Schlatters sykdom. Medscape, last updated Aug 16, 2015.
 3. Gholve PA, Scher DM, Khakharia S, Widmann RF, Green DW. Osgood Schlatter syndrome. Curr Opin Pediatr. 2007; 19: 44-50. PMID: 17224661 PubMed  
 4. Hirano A, Fukubayashi T, Ishii T, Ochiai N. Magnetic resonance imaging of Osgood-Schlatter disease: the course of the disease. Skeletal Radiol 2002; 31: 334. PubMed  
 5. Rosenberg ZS, Kawelblum M, Cheung YY, et al. Osgood-Schlatter lesion: fracture or tendinitis? Scintigraphic, CT, and MR imaging features. Radiology 1992; 185: 853. Radiology  
 6. Måseide T, Melø K. Behandling av Schlatters sykdom. Tidsskr Nor Legeforen 2019. doi:10.4045/tidsskr.19.0036 DOI  
 7. Dunn JF. Osgood-Schlatter disease. Am Fam Physician 1990; 41: 173. American Family Physician  
 8. Kienstra AJ, Macias CG. Osgood-Schlatter disease. UpToDate, last updated Aug 04, 2014. UpToDate  
 9. Weiss JM, Jordan SS, Andersen JS, Lee BM, Kocher M. Surgical treatment of unresolved Osgood-Schlatter disease: ossicle resection with tibial tubercleplasty. J Pediatr Orthop 2007; 27: 844-7. PubMed  
 10. Pihlajamäki HK, Mattila VM, Parviainen M, Kiuru MJ, Visuri TI. Long-term outcome after surgical treatment of unresolved Osgood-Schlatter disease in young men. J Bone Joint Surg Am 2009; 91): 2350-8.
 11. Kujala UM, Kvist M, Heinonen O. Osgood-Schlatter’s disease in adolescent athletes. Retrospective study of incidence and duration. Am J Sports Med 1985; 13: 236–41. PMID: 4025675 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo