Hopp til hovedinnhold

Pes anserinus smertesyndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Affeksjon av senene til pes anserinus og tilhørende bursa
Forekomst:
Sjelden tilstand
Symptomer:
Akutte eller subakutte smerter proksimalt på mediale tibia som forverres ved gange i trapper, huksitting, kneling eller langvarig fleksjon
Funn:
Lokalisert ømhet over sene/bursa proksimalt på mediale tibia, forverring ved isometrisk test
Diagnostikk:
Ingen andre tester er av særlig betydning
Behandling:
Ro, ev. alternativ aktivitet, tøyninger, NSAID, ev. lokal steroidinjeksjon
  1. Mohseni M, Mabrouk A, Graham C. Pes Anserine Bursitis. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; January 16, 2023. PMID: 30422536 PubMed  
  2. Lee JH, Kim KJ, Jeong YG, et al. Pes anserinus and anserine bursa: anatomical study. Anat Cell Biol. 2014;47(2):127-131. PMID: 24987549 PubMed  
  3. Helfenstein M, Kuromoto J. Anserine syndrome. Rev Bras Reumatol. 2010 May-Jun;50(3):313-27. PubMed  
  4. Sapp GH, Herman DC. Pay Attention to the Pes Anserine in Knee Osteoarthritis. Curr Sports Med Rep. 2018 Feb;17(2):41. PubMed  
  5. Sarifakioglu B, Afsar SI, Yalbuzdag SA, Ustaömer K, Bayramoğlu M. Comparison of the efficacy of physical therapy and corticosteroid injection in the treatment of pes anserine tendino-bursitis. J Phys Ther Sci. 2016 Jul;28(7):1993-7. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Arild Aamodt, avd.overlege/dr.med., Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo
  • Stig Fossum, fysioterapeut, spesialkompetanse på muskel- og skjelettsykdommer, Moholt Fysioterapi, Trondheim
  • Bendik Johannessen, fysioterapeut, Trondheim