Hopp til hovedinnhold

Popliteustendinopati

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Overbelastning av popliteussenen
Forekomst:
Sjelden tilstand
Symptomer:
Smerter på utsiden av kneet under aktivitet
Funn:
Ofte beskjedne funn. Patologisk isometrisk fleksjon i kneleddet
Diagnostikk:
Ev. MR
Behandling:
Avlastning, omlegging av trening, ev. medikamentell behandling
  1. Zabrzyński J, Huri G, Yataganbaba A, et al. Current concepts on the morphology of popliteus tendon and its clinical implications. Folia Morphol (Warsz). 2021;80(3):505-513. PubMed  
  2. Blake SM, Treble NJ. Case Report: Popliteus tendon tenosynovitis; Br J Sports Med 2005; 39: 920.
  3. Chahla J, Murray IR, Robinson J, et al. Posterolateral corner of the knee: an expert consensus statement on diagnosis, classification, treatment, and rehabilitation. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2019;27(8):2520-2529. PubMed  
  4. Nyland J, Lachman N, Kocabey Y, et al. Anatomy, Function, and Rehabilitation of the Popliteus Musculotendinous Complex. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy; March 2005; 35(3); 165-179.
  5. Mazieres B, Rouanet S, Guillon Y, Scarsi C, Reiner V. Topical ketoprofen patch in the treatment of tendinitis: a randomized, double blind, placebo controlled study. J Rheumatol 2005; 32: 1563-70. PubMed  
  6. Wilson JJ. Common Overuse Tendon Problems: A review and recommendations for treatment; Am Fam Physician. 2005 Sep 1;72(5):811-818
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Stig Fossum, fysioterapeut, Moholt fysiskalske institutt, Trondheim
  • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo