Hopp til hovedinnhold

Akillestendinopati

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Inflammasjon rundt akillessenen og dens seneskjede
Forekomst:
Tilstanden forekommer fremfor alt hos mosjonister og hos idrettsutøvere
Symptomer:
Typisk starter smertene i forbindelse med oppstart av fysisk aktivitet (f.eks. jogging), de avtar noe under aktivitet, og forverres etterpå
Funn:
Akillessenen kan palperes fortykket og øm, spesielt omkring senefestet på calcaneus. Isometrisk test på plantarfleksjon utløser smerter
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er vanligvis ikke påkrevd, ev. ultralyd eller MR
Behandling:
Eksentrisk (muskelforlengende) trening og øvelser kombinert med redusert aktivitet er grunnbehandlingen
 1. Maughan KL, Reid Boggess B. Achilles tendinopathy and tendon rupture. UpToDate, last updated Jul 15, 2021. UpToDate  
 2. Silbernagel KG, Hanlon S, Sprague A. Current Clinical Concepts: Conservative Management of Achilles Tendinopathy. J Athl Train. 2020;55(5):438-447. PMID: 32267723 PubMed  
 3. Janssen I, van der Worp H, Hensing S, Zwerver J. Investigating Achilles and patellar tendinopathy prevalence in elite athletics. Res Sports Med. 2018;26(1):1-12. PMID: 29064298 PubMed  
 4. de Jonge S, van den Berg C, de Vos RJ, et al. Incidence of midportion Achilles tendinopathy in the general population. Br J Sports Med. 2011;45(13):1026-1028. PMID: 21926076 PubMed  
 5. Scott A, Backman LJ, Speed C. Tendinopathy: Update on Pathophysiology. J Orthop Sports Phys Ther. 2015;45(11):833-841. PMID: 26390273 PubMed  
 6. Mahieu NN, Witvrouw E, Stevens V, et al. Intrinsic risk factors for the development of achilles tendon overuse injury: a prospective study. American journal of sports medicine 2006; 34: 226-35. PubMed  
 7. Saglimbeni AJ. Achilles tendon injuries treatment & management. Medscape, last updated Aug 18, 2016. emedicine.medscape.com  
 8. Silbernagel KG, Gustavsson A, Thomee R, Karlsson J. Evaluation of lower leg function in patients with Achilles tendinopathy. Knee surg sports traumatol arthrosc. 2006; 14: 1207-127. PubMed  
 9. Milgrom C, Finestone A, Zin D, et al. Cold weather training: a risk factor for Achilles paratendinitis among recruits. Foot Ankle Int 2003; 24:398. PubMed  
 10. Silbernagel KG, Gustavsson A, et al.. Evaluation of lower leg function in patients with Achilles tendinopathy. Knee surg sports traumatol arthrosc. 2006; 14: 1207-17. PubMed  
 11. Kearney RS, Parsons N, Metcalfe D, Costa ML. Injection therapies for Achilles tendinopathy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD010960. DOI: 10.1002/14651858.CD010960.pub2. Accessed 14 July 2022. The Cochrane Library  
 12. Johannsen F, Olesen JL, Øhlenschläger TF, et al. Effect of Ultrasonography-Guided Corticosteroid Injection vs Placebo Added to Exercise Therapy for Achilles Tendinopathy A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open 2022; 5: e2219661. pmid:35816306 PubMed  
 13. Coxib and traditional NSAID Trialists' (CNT) Collaboration. Vascular and upper gastrointestinal effects of non-steroidal anti-inflammatory drugs: meta-analyses of individual participant data from randomised trials. Lancet 2013; 382(9894): 769-79. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60900-9
 14. Mazieres B, Rouanet S, Guillon Y, Scarsi C, Reiner V. Topical ketoprofen patch in the treatment of tendinitis: a randomized, double blind, placebo controlled study. J Rheumatol 2005; 32: 1563-70. PubMed  
 15. Rasmussen S, Christensen M, Mathiesen I, Simonson O. Shockwave therapy for chronic Achilles tendinopathy: a double-blind, randomized clinical trial of efficacy. Acta Orthop 2008; 79: 249-56. PubMed  
 16. Stergioulas A, Stergioula M, Aarskog R et al. Effects of low-level laser therapy and exentric exercises in the treatment of recreational athletes with chronic achilles tendinopathy. Am J Sports Med 2008; 36: 881-7. PubMed  
 17. Effekt av stötvågsbehandling vid hälsenetendinopati och hälsporre HTA-rapport 2021:58 Metodrådet. Region Stockholm 2021.
 18. de Vos RJ, Weir A, van Schie HTM, et al. Platelet-rich plasma injection for chronic achilles tendinopathy. JAMA 2010; 303: 144-9. Journal of the American Medical Association  
 19. Bell KJ, Fulcher ML, Rowlands DS, Kerse N. Impact of autologous blood injections in treatment of mid-portion Achilles tendinopathy: double blind randomised controlled trial. BMJ 2013; 346: f2310. BMJ (DOI)  
 20. Boesen AP, Hansen R, Boesen MI, et al. Effect of High-Volume Injection, Platelet-Rich Plasma, and Sham Treatment in Chronic Midportion Achilles Tendinopathy: A Randomized Double-Blinded Prospective Study. Am J Sports Med. 2017 May 1:363546517702862. doi: 10.1177/0363546517702862. (Original) PMID: 28530451 PubMed  
 21. Kearney RS, Ji C, Warwick J et al.; ATM Trial Collaborators. Effect of Platelet-Rich Plasma Injection vs Sham Injection on Tendon Dysfunction in Patients With Chronic Midportion Achilles Tendinopathy: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2021 Jul 13;326(2):137-144. PMID: 34255009. PubMed  
 22. Magnusson SP, Kjaer M. The impact of loading, unloading, ageing and injury on the human tendon. J Physiol. 2019;597(5):1283-1298. PMID: 29920664 PubMed  
 23. Magnussen RA, Dunn WR, Thomson AB. Nonoperative treatment of midportion Achilles tendinopathy: a systematic review. Clin J Sport Med 2009; 19: 54-64. PubMed  
 24. Beyer R, Kongsgaard M, Hougs Kjær B, et al. Heavy Slow Resistance Versus Eccentric Training as Treatment for Achilles Tendinopathy: A Randomized Controlled Trial. Am J Sports Med 2015; 43:1704. PubMed  
 25. Malliaras P, Barton CJ, Reeves ND, Langberg H. Achilles and patellar tendinopathy loading programmes : a systematic review comparing clinical outcomes and identifying potential mechanisms for effectiveness. Sports Med 2013; 43:267. PubMed  
 26. Silbernagel KG, Thomeé R, Eriksson BI, Karlsson J. Continued sports activity, using a pain-monitoring model, during rehabilitation in patients with Achilles tendinopathy: a randomized controlled study. Am J Sports Med. 2007;35(6):897-906. PMID: 17307888 PubMed  
 • Stig Fossum, fysioterapeut, spesialkompetanse på muskel- og skjelettsykdommer, Moholt Fysioterapi, Trondheim
 • Pål Kristensen, spesialist i allmennmedisin, Ranheim legesenter, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Magne Rø, overlege Fysikalsk medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim, og førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim