Hopp til hovedinnhold

Bakre impingement i ankel

Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Antas å være en synovial eller kapsulær irritasjon som fører til trang passasje av fleksorsener, oftest posttraumatisk
Forekomst:
Generelt sett ganske uvanlig tilstand, men blant ballettdansere og fotballspillere ikke så sjelden
Symptomer:
Smerter baktil/lateralt ved strak ankel (forsert plantarfleksjon)
Funn:
Karakteristisk funn er smerteprovokasjon ved forsert plantarfleksjon
Diagnostikk:
Andre undersøkelser kan være røntgen, ev. MR
Behandling:
Konservativ eller operativ
  1. Lavery KP, McHale KJ, Rossy WH, Theodore G. Ankle impingement. J Orthop Surg Res. 2016;11(1):97. Published 2016 Sep 9. PMID: 27608626 PubMed  
  2. Molis MA. Ankle impingement syndrome. Medscape, last updated Sep 17, 2018. emedicine.medscape.com  
  3. Omey ML, Micheli LJ. Foot and ankle problems in the young athlete. Medicine & Science in Sports & Exercise 1999; 31(7) Supplement: S470-S486. PMID: 10416548. PubMed  
  4. Robinson P. Impingement syndromes of the ankle. Eur Radiol. 2007 Dec. 17(12):3056-65. PMID: 17503050. PubMed  
  5. Ribbans WJ, Ribbans HA, Cruickshank JA, Wood EV. The management of posterior ankle impingement syndrome in sport: a review. Foot Ankle Surg. 2015;21(1):1-10. PubMed  
  6. Fields KB. Evaluation and diagnosis of common causes of hindfoot pain in adults. UpToDate, last updated Aug 13, 2021. UpToDate  
  7. McCarthy CL, Wilson DJ, Coltman TP. Anterolateral ankle impingement: findings and diagnostic accuracy with ultrasound imaging. Skeletal Radiol. 2008 Mar. 37(3):209-16. PMID: 18064426. PubMed  
  8. Lee JC, Calder JD, Healy JC. Posterior impingement syndromes of the ankle. Semin Musculoskelet Radiol. 2008 Jun. 12(2):154-69. PMID: 18509795. PubMed  
  9. Smyth NA, Zwiers R, Wiegerinck JI, Hannon CP, Murawski CD, van Dijk CN, et al. Posterior hindfoot arthroscopy: a review. Am J Sports Med. 2014 Jan. 42 (1):225-34. PMID: 23868522. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim