Hopp til hovedinnhold

Ankel, fremre impingement

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Fotballankel, anterolateral ankel impingement, en synovial eller kapsulær irritasjon sekundært til traumer, infeksjoner, revmatologiske og degenerative tilstander
Forekomst:
Er vanligst blant fotballspillere, men forekommer også i andre idretter som basketball, volleyball
Symptomer:
Kroniske smerter som utløses oftest i maksimal dorsalfleksjon, gjerne i forbindelse med start- eller stoppbevegelser
Funn:
Reproduksjon av smerten ved startbevegelse hvor ankelen belastes i forsert dorsalfleksjon
Diagnostikk:
Andre aktuelle undersøkelser kan være røntgen, MR, artroskopi
Behandling:
Konservativ i de fleste tilfeller, kirurgisk unntaksvis
  1. Umans HR, Cerezal L. Anterior ankle impingement syndromes. Semin Musculoskelet Radiol. 2008 Jun. 12(2):146-53.
  2. Lavery KP, McHale KJ, Rossy WH, Theodore G. Ankle impingement. J Orthop Surg Res. 2016;11(1):97. Published 2016 Sep 9. PMID: 27608626 PubMed  
  3. Molis MA. Ankle impingement syndrome. Medscape, last updated Sep 17, 2018.
  4. Fields KB. Evaluation and diagnosis of common causes of foot pain in adults. UpToDate, last updated Jan 17, 2018. www.uptodate.com  
  5. Niek van Dijk C. Anterior and posterior ankle impingement. Foot Ankle Clin 2006; 11:663. PubMed  
  6. Pesquer L, Guillo S, Meyer P, Hauger O. US in ankle impingement syndrome. J Ultrasound. 2013;17(2):89-97. Published 2013 Nov 26. PMID: 24883131 PubMed  
  7. Smyth NA, Zwiers R, Wiegerinck JI, Hannon CP, Murawski CD, van Dijk CN, et al. Posterior hindfoot arthroscopy: a review. Am J Sports Med. 2014 Jan. 42 (1):225-34.
  8. Vilá J, Vega J, Mellado M, Ramazzini R, Golanó P. Hindfoot endoscopy for the treatment of posterior ankle impingement syndrome: a safe and reproducible technique. Foot Ankle Surg. 2014 Sep. 20 (3):174-9.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim