Hopp til hovedinnhold

Leggskade, partiell gastroknemiusruptur

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Leggskade med muskel-sene-avrivning av varierende omfang i det mediale hodet til gastrocnemiusmuskelen
Forekomst:
Skaden er ganske vanlig i idretter der spenst og hurtighet er viktig
Symptomer:
Medfører umiddelbart en stikkende smerte i leggen og etter hvert hevelse helt ned til foten
Funn:
Hevelse, blødning, ev. søkk i leggmuskelen der rupturen er
Diagnostikk:
MR kan vise området med skadet muskel
Behandling:
Akutt ro, nedkjøling, kompresjon, elevasjon, ev. NSAID, opptrening
  1. Saglimbeni AJ. Medial gastrocnemius strain. Medscape, last updated Mar 30, 2018.
  2. Gallo RA, Plakke M, Silvis ML. Common leg injuries of long-distance runners: anatomical and biomechanical approach. Sports Health 2012; 4:485. PubMed  
  3. Hsu D, Chang KV. Gastrocnemius Strain. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 24, 2021. PMID: 30521187 PubMed  
  4. Prakash A, Entwisle T, Schneider M, Brukner P, Connell D. Connective tissue injury in calf muscle tears and return to play: MRI correlation. Br J Sports Med. 2018 Jul;52(14):929-933. PubMed  
  5. Tao L, Jun H, Muliang D, Deye S, Jiangdong N. Acute Compartment Syndrome after Gastrocnemius Rupture (Tennis Leg) in a Nonathlete without Trauma. J Foot Ankle Surg. 2014 Nov 27.
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo