Hopp til hovedinnhold

Medialt tibialt stressyndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Betennelse i muskel og senefeste langs postero-mediale kant av tibia
Forekomst:
Hyppig forekommende kronisk belastningsskade hos idrettsutøvere
Symptomer:
Smerter i mediale del av leggen under og etter trening (eks. løping)
Funn:
Tydelig palpasjonsømhet langs tibias mediale kant. Plagene typisk lokalisert i midtre og nedre 1/3 av tibia
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er vanligvis ikke påkrevd
Behandling:
Konservativ behandling med avlastning fra utløsende årsaker, ev. NSAID. Usikker effekt av øvelsesbehandling
 1. McClure CJ, Oh R. Medial Tibial Stress Syndrome. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 11, 2021. PMID: 30860714 PubMed  
 2. Hamstra-Wright KL, Bliven KC, Bay C. Risk factors for medial tibial stress syndrome in physically active individuals such as runners and military personnel: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med 2015; 49:362. British Journal of Sports Medicine  
 3. Franklyn M, Oakes B. Aetiology and mechanisms of injury in medial tibial stress syndrome: Current and future developments. World J Orthop. 2015 Sep 18;6(8):577-89. PubMed  
 4. Galbraith RM, Lavallee ME. Medial tibial stress syndrome: conservative treatment options. Curr Rev Musculoskelet Med 2009; 2: 127-133. PubMed  
 5. Dugan SA, Weber KM. Stress fractures and rehabilitation. Physical medicine and rehabilitation clinics of north america 2007; 18: 401-16. PubMed  
 6. Callahan LR. Overview of running injuries of the lower extremity. UpToDate, last updated Apr 14, 2021. UpToDate  
 7. Menéndez C, Batalla L, Prieto A, Rodríguez MÁ, Crespo I, Olmedillas H. Medial Tibial Stress Syndrome in Novice and Recreational Runners: A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(20):7457. Published 2020 Oct 13. PMID: 33066291 PubMed  
 8. Craig DI. Medial tibial stress syndrome: evidence-based prevention. J Athl Train 2008; 43:316. PubMed  
 9. Mazieres B, Rouanet S, Guillon Y, Scarsi C, Reiner V. Topical ketoprofen patch in the treatment of tendinitis: a randomized, double blind, placebo controlled study. J Rheumatol 2005; 32: 1563-70. PubMed  
 10. Strakowski JA, Jamil T.. Management of common running injuries.. Physical medicine and rehabiltation clinics of north america 2006; 17: 537-52. PubMed  
 11. Rompe JD, Cacchio A, Furia JP, Maffulli N.. Low-energy extracorporeal shock wave therapy as a treatment for medial tibial stress syndrome.. The american journal of sports medicine 2010; 38: 125-32. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo