Hopp til hovedinnhold

Sinus tarsi-syndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Sinus tarsi-syndrom er synovitt i de laterale delene av fremre subtalare ledd etter inversjonstraume i ankelen
Forekomst:
Forholdsvis sjelden tilstand, men ikke uvanlig blant idrettsutøvere. Utgjør vel 10% av de med laterale ankelskader
Symptomer:
Laterale fotsmerter og ustabil ankel, særlig ved gange på ujevnt underlag
Funn:
Lokaliserte smerter og palpasjonsømhet foran laterale malleol ved malleolspissen (sinus tarsi)
Diagnostikk:
Røntgen og MR kan noen ganger være aktuelle undersøkelser
Behandling:
Konservativ med avlastning, ev. lokale kortisoninjeksjoner. Ved behandlingsresistens er kirurgi aktuelt
 1. Fields KB. Evaluation and diagnosis of common causes of hindfoot pain in adults. UpToDate, last updated Aug 13, 2021. UpToDate  
 2. Tu P. Heel Pain: Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2018;97(2):86-93. PubMed  
 3. Pisani G, Pisani PC, Parino E. Sinus tarsi syndrome and subtalar joint instability. Clin Podiatr Med Surg North Am 2005; 22: 63-77. PubMed  
 4. O'Connor D. Sinus tarsi syndrome. A clinical entity. J. Bone Joint Surg (Am) 1958; 40: 720-6. PubMed  
 5. Fallat L, Grimm DJ, Saracco JA. Sprained ankle syndrome: prevalence and analysis of 639 acute injuries. J Foot Ankle Surg 1998; 37:280. PubMed  
 6. Choudhary S, McNally E. Review of common and unusual causes of lateral ankle pain. Skeletal Radiol. 2011;40(11):1399–1413. PMID: 20972871 PubMed  
 7. Helgeson K. Examination and intervention for sinus tarsi syndrome. N Am J Sports Phys Ther. 2009;4(1):29–37. PMID: 21509118 PubMed  
 8. Helgeson K. Examination and intervention for sinus tarsi syndrome. N Am J Sports Phys Ther 2009; 4:29. PubMed  
 9. Lee KB, Bai LB, Park JG, et al. Efficacy of MRI versus arthroscopy for evaluation of sinus tarsi syndrome. Foot Ankle Int 2008; 29:1111. PubMed  
 10. Lee KB, Bai LB, Song EK, et al. Subtalar arthroscopy for sinus Tarsi syndrome: arthroscopic findings and clinical outcomes of 33 consecutive cases. Arthroscopy 2008; 24:1130. PubMed  
 11. Yang C, Huang Q, Cao Y, Li X, Zhu Y, Xu X. Staged surgical management of sinus tarsi syndrome: our experience of 273 cases. Ann Palliat Med. 2021;10(8):8909-8918. PMID: 34488378 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Magne Rø, overlege Fysikalsk medisinsk avdeling, St. Olavs Hospital og førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim