Hopp til hovedinnhold

Tibialis posterior tendinopati

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Tendinopati og/eller dysfunksjon i senen til tibialis posterior kan svekke gangfunksjonen og disponere for ruptur av senen
Forekomst:
Prevalens er ikke høy. Forekommer hyppigst blant middelaldrende kvinner og blant idrettsutøvere
Symptomer:
Tidlige symptomer er vedvarende murrende smerter, ev. hevelse ved mediale malleol. Senere tiltakende svakere plantarfleksjon, plattfot, gangvansker, ev. seneruptur
Funn:
Ved klinisk undersøkelse utløser isometrisk inversjon samt plantarfleksjon smerter, lokal palpasjonsømhet, ev. svekket plantarfleksjon
Diagnostikk:
Andre undersøkelser er vanligvis ikke påkrevd, men MR, ultralyd og CT kan avdekke patologi
Behandling:
Primært konservativ med avlastning, ev. NSAIDs, fysioterapi, noen ganger kirurgi
  1. Ling SK, Lui TH. Posterior Tibial Tendon Dysfunction: An Overview. Open Orthop J. 2017;11:714-723. Published 2017 Jul 31. PMID: 28979585 PubMed  
  2. Simpson MR, Howard TM. Tendinopathies of the foot and ankle. Am Fam Physician 2009; 80:1107. American Family Physician  
  3. Gluck GS, Heckman DS, Parekh SG. Tendon disorders of the foot and ankle, part 3: the posterior tibial tendon. Am J Sports Med 2010; 38:2133. PubMed  
  4. Rees JD, Wilson AM, Wolman RL. Current concepts in the management of tendon disorders. Rheumatology (Oxford) 2006; 45:508. PubMed  
  5. Kong A, Van Der Vliet A. Imaging of tibialis posterior dysfunction. Br J Radiol 2008; 81:826. British Journal of Radiology  
  6. Kulig K, Lederhaus ES, Reischl S, et al. Effect of eccentric exercise program for early tibialis posterior tendinopathy. Foot Ankle Int 2009; 30:877. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim