Hopp til hovedinnhold

Amputasjoner

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kirurgisk fjernelse av legemsdel som arm, ben, finger etc. Dokumentet omhandler større amputasjoner, ikke fingre/tær e.l.
Forekomst:
Amputasjon av overekstremitet (ca. 30/år )skyldes traume i halvparten av tilfellene, amputasjon av underekstremiteter (ca. 1000-1500) skyldes i hovedsak iskemi
Symptomer:
Fantomsmerter og stumpsmerter er vanlig
Funn:
Tegn til belastning-/slitasjeskader fra protese?
Diagnostikk:
BT og perifer sirkulasjon ved amputasjonsstedet
Behandling:
God planlegging av amputasjonsnivå og tilpasset protese. Forebygging av komplikasjoner fra amputasjonsstumpen samt lindring av ev. plager
 • Nasjonal behandlingstjeneste for akutt replantasjonskirurgi, Oslo Universitetssykehus, nettsted 
 • Nasjonale retningslinjer for ervervet armamputasjon  ble publisert i 2017
 • Fagnettverk for benamputasjoner ble opprettet I 2018
  • Pdd (sommer 2019) fungerende på Helse Sør-Øst-nivå, med mål om utvidelse til nasjonalt nivå. Hensikten med nettverket er å samkjøre erfaringer og kunnskap samt registrere relevant data
  • Målet er å sikre enhetlig og optimal rehabiliteringen og utforme nasjonale kunnskapsbaserte retningslinjer for rehabilitering av benamputerte.
 1. Kalapatapu V. Lower extremity amputation. UpToDate, last updated Jan 28, 2014. UpToDate  
 2. Davidson JH, et. al. Management of the multiple limb amputee. Disability and rehabilitation 2002, VOL.24, NO. 13, 688 - 699.
 3. Handbok for amputerade. Riksforbundet for Trafik og polioskadade, Koalition for A, Elanders Svenskt Tryck, Solna 2001.
 4. Davies RW. Phantom sensation, phantom pain and stump pain. Arch Phys Med Rehabil. 1993 Jan;74(1):79-91. PubMed  
 5. Smith DG, et al. Phantom limb, residual limb, and back pain after lower extremity amputations, Clin Orthop Relat Res. 1999 Apr;(361):29-38.
 6. Geertzem JHB. Martina JD, Rietman HS. Lower limb amputation part 2: Rehabilitation - a ten year litterature review, Prosthetics and Orthotics International, 2001, 25, 14 - 20.
 7. Hermodsson Y, Ekdal C, Persson BM. Outcome after trans-tibial amputation for vascular disease. Scand J Caring Sci. 1998;12(2):73-80. PubMed  
 8. Department of Veterans Affairs and Department of Defense (USA): VA/DoD Clinical Practice Guideline for Rehabilitation of Individuals with Lower Limb Amputation 2017. www.healthquality.va.gov  
 9. The British Society of Rehabilitation Medicine (BSRM): – Amputee and Prosthetic Rehabilitation – Standards and Guidelines (3rd Edition) 2018, www.bsrm.org.uk  
 10. Sansam K, Neumann V, O'Connor R, Bhakta B. Predicting walking ability following lower limb amputation: a systematic review of the literature. J Rehabil Med 2009; 41: 593-603. pmid:19565152 PubMed  
 • Maja Busuladzic, lege i spesialisering, fysikalsk medisin og rehabilitering, Sunnaas sykehus HF