Hopp til hovedinnhold

Nakkemyalgi

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kronisk, mer eller mindre intens smerte i nakken hvor man ikke finner andre årsaker enn spent og smertefull muskulatur
Forekomst:
Nakkesmerter forekommer hos 30-50% av den voksne befolkning i løpet av ett år
Symptomer:
Kroniske nakkesmerter med diffus utstråling til armene
Funn:
Smertebetinget innskrenkning av muskelfunksjon, ev. smertefulle triggerpunkt
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er sjelden påkrevd, ev. rtg., ev. MR
Behandling:
Avdekke disponerende faktorer og gi pasienten innsikt og forståelige forklaringer, fysisk trening, ev. psykomotorisk behandling
 1. Barreto TW, Svec JH. Chronic Neck Pain: Nonpharmacologic Treatment. Am Fam Physician. 2019 Aug 1;100(3):180-182. PMID: 31361100. PubMed  
 2. Smedley J, Inskip H, Trevelyn F, Buckle P, Cooper C, Coggon D. Risk factors for incident neck and shoulder pain in hospital nurses. Occup Environ Med 2003; 60: 864-9. PubMed  
 3. Jensen C. Development of neck and hand-wrist symptoms in relation to dur-ation of computer use at work. Scand J Work Environ Health 2003; 29: 197-205. PubMed  
 4. Hoy D, March L, Woolf A, et al. The global burden of neck pain: estimates from the Global Burden of Disease 2010 study. Ann Rheum Dis. 2014;73(7):1309–1315. PMID: 24482302. PubMed  
 5. Juul-Kristensen B, Kadefors R, Hansen K et al. Clinical signs and physical function in neck and upper extremities among elderly female computer users: the NEW study. Eur J Appl Physiol 2006; 96: 136-45. PubMed  
 6. Boswell MV, Colson JD, Sehgal N, Dunbar EE, Epter R. A systematic review of therapeutic facet joint interventions in chronic spinal pain. Pain Physician 2007; 10: 229-53. PubMed  
 7. Agency for Healthcare Research and Quality, Effective Health Care Program. Noninvasive nonpharmacological treatment for chronic pain: a systematic review. Agency for Healthcare Research and Quality; June 2018. Accessed September 15, 2018. effectivehealthcare.ahrq.gov  
 8. Ernst E, Lee MS, Choi TY. Acupuncture: dopes it alleviate pain and are there serious risks? A review of reviews. Pain 2011; 152: 755-64. PubMed  
 9. Andersen, LL, Kjær M, Søgaard K, Hansen L, Kryger AI, Sjøgaard G. Specifik styrketræning mindsker kroniske nakke/skuldermuskelsmerter - sekundærpublikation. Ugeskr Læger 2008; 170: 3036. Ugeskrift for Læger  
 10. Viljanen M, Malmivaara A, Uitti J, Rinne M, Palmroos P, Laippala P. Effectiveness of dynamic muscle training, relaxation training, or ordinary activity for chronic neck pain: randomised controlled trial. BMJ 2003; 327: 475. PubMed  
 11. Andrade Ortega JA, Ceron Fernandez E, Garcia Llorent R, et al. Microwave diathermy for treating nonspecific chronic neck pain: a randomized controlled trial. Spine J. 2014 Aug 1;14(8):1712-21. PubMed  
 12. Klaber Moffett JA, Jackson DA, Richmond S, Hahn S, Coulton S, Farrin A, et al. Randomised trial of a brief physiotherapy intervention compared with usual physiotherapy for neck pain patients: outcomes and patients' preferences. BMJ 2005; 330: 75-8. British Medical Journal  
 13. Gross A, Langevin P, Burnie SJ, et al. Manipulation and mobilisation for neck pain contrasted against an inactive control or another active treatment. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD004249. The Cochrane Library  
 14. Trinh K, Graham N, Irnich D, Cameron ID, Forget M. Acupuncture for neck disorders. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 5. Art. No.: CD004870. DOI: 10.1002/14651858.CD004870.pub4 DOI  
 15. Laserbehandling vid nacksmärta. SBU Alert-rapport nr 2014-03 (2014-05-20).
 16. Chow R, Johnson M, Rodrigo L-M, Bjordal J.. Efficacy of low-level laser therapy in the management of neck pain: a systematic review and meta-analysis of randomised placebo or active-treatment controlled trials. Lancet 2009; 374: 1897-1908. PubMed  
 17. Hoe VCW, Urquhart DM, Kelsall HL, et al. Ergonomic interventions for preventing work‐related musculoskeletal disorders of the upper limb and neck among office workers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 10. Art. No.: CD008570. The Cochrane Library  
 18. Cote P, Cassidy D, Carroll L. The Saskatchewan health and back pain survey: the prevalence of neck pain and related disablity in Saskatchewan adults. Spine 1998; 23: 1689-98. PubMed  
 • Ingard Løge, redaktør av NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Dr. Stephan Schüler, avdelingsoverlege Nevrologisk avdeling, Sykehuset Namsos
 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo