Hopp til hovedinnhold

Torticollis, akutt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akutt oppståtte cervikoskapulære smerter med skjevstilling av nakken
Forekomst:
Oppstår hyppigst blant barn og unge voksne
Symptomer:
Typisk sykehistorie er at pasienten våkner om morgen med stiv, smertefull nakke etter å ha ligget med hodet i skjevstilling om natten
Funn:
Smerte og sterkt nedsatt eller opphevet bevegelighet ved rotasjon og sidefleksjon til den smertefulle siden
Diagnostikk:
Andre undersøkelser er kun aktuelle differensialdiagnostisk
Behandling:
Vanligvis avlastning, god støtte for nakken og analgetika. Nakkekrage og injeksjon av lokalanestesi i myoser kan også hjelpe bra
  1. Macias CG, Gan V. Acquired torticollis in children. UpToDate, last updated Sep 06, 2017. UpToDate  
  2. Hofsli M, Vinding T, Sandfeld L, Hesgaard HB. Ugeskr Laeger. 2019;181(39):V12180886. PMID: 31543099 PubMed  
  3. Pharisa C, Lutz N, Roback MG, Gehri M. Neck complaints in the pediatric emergency department: a consecutive case series of 170 children. Pediatr Emerg Care 2009; 25:823. PubMed  
  4. Haque S, Bilal Shafi BB, Kaleem M. Imaging of torticollis in children. Radiographics 2012; 32:557. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim