Hopp til hovedinnhold

Bursitt, skulder, akutt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Omfatter som regel hele den subdeltoide bursaen, både den dype og overflatiske del
Forekomst:
Tilstanden er ikke så hyppig som tendinopatier i skulderen
Symptomer:
Akutt oppståtte, sterke smerter i skulderen i hvile med betydelig nedsatt bevegelighet
Funn:
Ved både aktive, passive og isometriske tester utløses sterke smerter. Meget sterk palpasjonsømhet lateralt/proksimalt i overarmen
Diagnostikk:
Andre undersøkelser har liten verdi. Ved mistanke om septisk bursitt sjekkes CRP og SR
Behandling:
Kortisoninjeksjon kan være et behandlingsvalg og gir i mange tilfeller et godt resultat
  1. Todd DJ. Bursitis: An overview of clinical manifestations, diagnosis, and management. UpToDate, last updated Mar 23, 2020. UpToDate  
  2. Maffulli N, Longo UG, Denaro V. Bursitis. BMJ Best Practice, last updated Nov 2017. bestpractice.bmj.com  
  3. Valle VD, Bassi EM, Calliada F. Migration of calcium deposits into subacromial–subdeltoid bursa and into humeral head as a rare complication of calcifying tendinitis: sonography and imaging. J Ultrasound. 2015 Sep; 18(3): 259–263. doi:10.1007/s40477-015-0163-4 DOI  
  4. Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. Trygg på skulder i primærhelsetjenesten. Faglig veileder. Publisert mars 2019. Nettsiden besøkt 16.04.19. www.helsebiblioteket.no  
  5. Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Anbefalinger for primærhelsetjenesten. Oslo, Helsedirektoratet 2014. legehandboka.no  
  • Stig Fossum, fysioterapeut, spesialkompetanse på muskel- og skjelettsykdommer, Moholt Fysioterapi, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Pål Kristensen, spesialist i allmennmedisin, Ranheim legesenter, Trondheim
  • Magne Rø, overlege Fysikalsk medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim, og førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim