Hopp til hovedinnhold

Kronisk subdeltoid bursitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kronisk subdeltoid bursitt er en tilstand som er kronisk helt fra starten, og som kan være vanskelig å skille fra kronisk tendinopati (tendinose)
Forekomst:
Tilstanden er ikke uvanlig
Symptomer:
Smertene er lokalisert lateralt i skulderen med utstråling nedover overarmen, merkes best i aktivitet
Funn:
Det mest markerte kliniske funnet er en uttalt smertebue
Diagnostikk:
Røntgen, ev. MR, kan være aktuelt ved langvarige plager
Behandling:
Kortisoninjeksjoner, NSAIDs, øvelsesbehandling eller i sjeldne tilfeller kirurgi
  1. Todd DJ. Bursitis: An overview of clinical manifestations, diagnosis, and management. UpToDate, last updated Mar 23, 2020. UpToDate  
  2. Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. Trygg på skulder i primærhelsetjenesten. Faglig veileder. Publisert mars 2019. Nettsiden besøkt 16.04.19. www.helsebiblioteket.no  
  3. Green S, Buchbinder R, Hetrick SE. Physiotherapy interventions for shoulder pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 2. Art. No.: CD004258. DOI: 10.1002/14651858.CD004258. DOI  
  4. Buchbinder R, Green S, Youd JM. Corticosteroid injections for shoulder pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD004016. DOI: 10.1002/14651858.CD004016. DOI  
  • Stig Fossum, fysioterapeut, spesialkompetanse på muskel- og skjelettsykdommer, Moholt Fysioterapi, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Pål Kristensen, spesialist i allmennmedisin, Ranheim legesenter, Trondheim
  • Magne Rø, overlege Fysikalsk medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim, og førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim