Hopp til hovedinnhold

Kapsulitt, skulder

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Smertefull skulder med innskrenket passiv bevegelighet (kapsulært mønster) på grunn av inflammasjon og fibrosering av leddkapselen, noen ganger med adheranser i eller omkring leddet. Bakenforliggende årsak er ukjent
Forekomst:
Prevalens angis til 2-5%, oftest hos kvinner og i alder 40–70 år
Symptomer:
Endres i forløpet fra smertefase til tilstivningsfase til tilhelingsfase
Funn:
Typiske funn er nedsatt aktiv og passiv bevegelighet i et kapsulært mønster
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er vanligvis ikke påkrevd, ev. MR
Behandling:
Omdiskutert. Gjentatte kortisoninjeksjoner synes å gi god akutt smertereduksjon, men påvirker i liten grad langtids-forløpet.
 1. Hand GC, Athanasou NA, Matthews T, Carr AJ. The pathology of frozen shoulder. J Bone Joint Surg Br 2007; 89: 928-32. pmid:17673588 PubMed  
 2. Lubiecki M, Carr A. Frozen shoulder: past, present, and future. J Orthop Surg (Hong Kong) 2007; 1-3. pmid:17429107 PubMed  
 3. Griggs SM, Ahn A, Green A. Idiopathic adhesive capsulitis: a prospective functional outcome study of nonoperative treatment. J Bone Joint Surg Am. 2000;82:1398-1407. PubMed  
 4. Page MJ, Green S, Kramer S, Johnston RV, McBain B, Chau M, Buchbinder R. Manual therapy and exercise for adhesive capsulitis (frozen shoulder). Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 8. Art. No.: CD011275. DOI: 10.1002/14651858.CD011275. DOI  
 5. Sayed-Hassan R, Alourfi Z. Shoulder adhesive capsulitis prevalence among patients with type 2 diabetes mellitus in Damascus, Syrian Arab Republic: a case-control study. East Mediterr Health J 2014; 19: Suppl 3:S19-24. pmid:24995745 PubMed  
 6. Dias R, Cutts S, Massoud S. Frozen shoulder. BMJ 2005; 331: 1453-6. pmid:16356983 PubMed  
 7. Zuckerman JD, Rokito A. Frozen shoulder: a consensus definition. J Shoulder Elbow Surg 2011; 20: 322-5. pmid:21051244 PubMed  
 8. Pearsall AW. Adhesive capsulitis (frozen shoulder). Medscape, last updated Sep 02, 2015.
 9. Prestgaard TA. Frozen shoulder (adhesive capsulitis). UpToDate, last updated Aug 14, 2015. UpToDate  
 10. Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. Trygg på skulder i primærhelsetjenesten. Faglig veileder. Publisert mars 2019. Nettsiden besøkt 16.04.19. www.helsebiblioteket.no  
 11. Carillon Y, Noel E, Fantino O, et al. Magnetic resonance imaging findings in idiopathic adhesive capsulitis of the shoulder. Rev Rhum Engl Ed 1999; 66: 201. PubMed  
 12. Buchbinder R, Green S, Youd JM. Corticosteroid injections for shoulder pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD004016. DOI: 10.1002/14651858.CD004016. The Cochrane Library  
 13. Challoumas D, Biddle M, McLean M, Millar NL. Comparison of Treatments for Frozen Shoulder: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2020 Dec 1;3(12):e2029581. PMID: 33326025 PubMed  
 14. Carette S, Moffet H, Tardif J, et al. Intraarticular corticosteroids, supervised physiotherapy, or a combination of the two in the treatment of adhesive capsulitis of the shoulder: a placebo-controlled trial. Arthritis Rheum 2003; 48: 829-38. pmid:12632439 PubMed  
 15. Ryans I, Montgomery A, Galway R, . A randomized controlled trial of intra-articular triamcinolone and/or physiotherapy in shoulder capsulitis. Rheumatology (Oxford) 2005; 44: 529-35. pmid:15657070 PubMed  
 16. Prestgaard T, Wormgoor ME, Haugen S, et al. Ultrasound-guided intra-articular and rotator interval corticosteroid injections in adhesive capsulitis of the shoulder: a double-blind, sham-controlled randomized study. Pain 2015. doi: 10.1097/j.pain.0000000000000209 DOI  
 17. Kim KH, Park JW, Kim SJ. High- vs Low-Dose Corticosteroid Injection in the Treatment of Adhesive Capsulitis with Severe Pain: A Randomized Controlled Double-Blind Study. Pain Med. 2017. PMID: 29117299 PubMed  
 18. Lee HJ, Lim KB, Kim DY, Lee KT. Randomized controlled trial for efficacy of intra-articular injection for adhesive capsulitis: ultrasonography-guided versus blind technique. Arch Phys Med Rehabil 2009; 90: 2009. pmid:19969160 PubMed  
 19. Buchbinder R, Green S, Youd JM, Johnston RV. Oral steroids for adhesive capsulitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 4. Art. No.: CD006189. DOI: 10.1002/14651858.CD006189. DOI  
 20. Green S, Buchbinder R, Glazier R, Forbes A. Systematic review of randomised controlled trials of interventions for painful shoulder: selection criteria, outcome assessment and efficacy. BMJ 1998; 316: 354-60. British Medical Journal  
 21. van der Windt DAWM, Van der Heijden GJMG, Scholten RJPM, Koes BW, Bouter LM. The efficacy of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for shoulder complaints. A systematic review. J Clin Epidemiol 1995; 48: 691-704. PubMed  
 22. Page MJ, Green S, Kramer S, et al. Electrotherapy modalities for adhesive capsulitis (frozen shoulder). Cochrane Database Syst Rev. 2014 Oct 1;10:CD011324 Cochrane (DOI)  
 23. Page MJ, Green S, Kramer S, Johnston RV, McBain B, Chau M, Buchbinder R. Manual therapy and exercise for adhesive capsulitis (frozen shoulder). Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 8. Art. No.: CD011275. DOI: 10.1002/14651858.CD011275. The Cochrane Library  
 24. Windt der van DA, Koes BW, Devillé W, et al.. Effectiveness of corticosteroid injections versus physiotherapy for treatment of painful stiff shoulder in primary care: randomised trial. BMJ 1998.
 25. Croft P, Pope D, Silman A. . The clinical course of shoulder pain: prospective cohort study in primary care. Primary Care Rheumatology Society Shoulder Study Group. BMJ 1996; 313: 601-602. PubMed  
 26. Austgulen OK, Øyen J, Hegna J, Solheim E. Behandling av primær frossen skulder med artroskopisk kapselløsning. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1356-8. PubMed  
 27. Watson L, Dalziel R, Story I. Frozen shoulder: a 12-month clinical outcome trial. J Shoulder Elbow Surg 2000; 9: 16-22. PubMed  
 28. Gerber C, Espinosa N, Perren T. Arthroscopic treatment of shoulder stiffness. Clin Orthop Relat Res 2001; 390: 119-28. PubMed  
 29. Holloway GB, Schenk T, Williams GR et al. Arthroscopic capsular release for the treatment of refractory postoperative or post-fracture shoulder stiffness. J Bone Joint Surg Am 2001; 83: 1682-7. PubMed  
 30. Hosseini H, Agneskirchner JD, Lobenhoffer P. Arthroscopic capsular release in the management of refractory adhesive capsulitis. Technique and results. Unnfallchirurg 2006; 109: 212-8. PubMed  
 31. Dodenhoff RM, Levy O, Wilson A et al. Manipulation under anesthesia for primary frozen shoulder: effect on early recovery and return to activity. J Shoulder Elbow Surg 2000; 9: 23-6. PubMed  
 32. Hamdan TA, Al-Essa KA. Manipulation under anaesthesia for the treatment of frozen shoulder. Int Orthop 2003; 27: 107-9. PubMed  
 33. Levine WN, Kashyap CP, Bak SF, et al. Nonoperative management of idiopathic adhesive capsulitis. J Shoulder Elbow Surg. 2007;16:569-573. PubMed  
 34. Vecchio PC, Kavanagh RT, Hazleman BL, King RH. Community survey of shoulder disorders in the elderly to assess the natural history and effects of treatment. Ann Rheum Dis 1995; 54: 152-4. PubMed  
 • Stig Fossum, fysioterapeut, spesialkompetanse på muskel- og skjelettsykdommer, Moholt Fysioterapi, Trondheim
 • Pål Kristensen, spesialist i allmennmedisin, Ranheim legesenter, Trondheim
 • Satya P Sharma, spesialist i allmennmedisin, spesialkompetanse i muskel-skjelettlidelser, Rolland legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

 • Magne Rø, overlege Fysikalsk medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim, og førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim