Hopp til hovedinnhold

Skuldertendinopatier

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akutt eller kronisk inflammasjon av sene eller senefeste i skulderen
Forekomst:
En ganske vanlig forekommende tilstand
Symptomer:
Vanligvis smerte lateralt i overarmen som forverres ved bruk av armen. Aktiviteter i elevasjon og abduksjon er vanligvis symptomfremkallende
Funn:
Positiv isometrisk test der aktuelle muskel, sene og senefeste strammes maksimalt uten bevegelse
Diagnostikk:
Andre undersøkelser er ofte ikke påkrevd, men røntgen, ultralyd eller MR kan være nyttig
Behandling:
Effekten av ulike intervensjoner spriker, men aktuelle tiltak er øvelsesbehandling, ev. kortisoninjeksjoner, ev. sjokkbølgebehandling, ev. manuell terapi
 1. Sharma P, Maffulli N. Biology of tendon injury: healing, modeling and remodeling. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2006;6(2):181–190.
 2. Rees JD, Stride M, Scott A. Tendons—time to revisit inflammation. Br J Sports Med. 2014;48(21):1553–1557.
 3. Dean BJ, Gettings P, Dakin SG, et al. Are inflammatory cells increased in painful human tendinopathy? A systematic review. Br J Sports Med. 2016;50(4):216–220.
 4. Kane SF, Olewinski LH, Tamminga KS. Management of chronic tendon injuries. Am Fam Physician. 2019 Aug 1;100(3):147-157. PMID 31361101.
 5. Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. Trygg på skulder i primærhelsetjenesten. Faglig veileder. Publisert mars 2019. Nettsiden besøkt 16.04.19. www.helsebiblioteket.no  
 6. Cyriax J. Textbook of Orthopaedic Medicine, 7th edn. London: Bailliere Tindall, 1981: 190-239.
 7. De Winter AF, Jans MP, Scholten RJ, Deville W, van Schaardenburg D, Bouter LM. Diagnostic classification of shoulder disorders: interobserver agreement and determinants of disagreement. Ann Rheum Dis 1999; 58: 272-77. PubMed  
 8. Liesdeck C, van der Windt DAWM, Koes BW, Bouter LM. Soft-tissue disorders of the shoulder: a study of inter-observer agreement between general practitioners and physiotherapists and an overview of physiotherapeutic treatment. Physiotherapy 1997; 83: 12-17. PubMed  
 9. Ardic, F, Kahraman, Y, Kacar, M, et al. Shoulder impingement syndrome: relationships between clinical, functional, and radiologic findings. Am J Phys Med Rehabil 2006; 85: 53. PubMed  
 10. Mayerhoefer ME, Breitenseher MJ, Wurnig C, Roposch A. Shoulder impingement: relationship of clinical symptoms and imaging criteria. Clin J Sport Med 2009; 19: 83. PubMed  
 11. Skjong CC, Meininger AK, Ho SS. Tendinopathy treatment: where is the evidence? Clin Sports Med. 2012;31(2):329–350. PMID: 22341021. PubMed  
 12. Joseph MF, Denegar CR. Treating tendinopathy: perspective on anti-inflammatory intervention and therapeutic exercise. Clin Sports Med. 2015;34(2):363–374. PMID: 25818719. PubMed  
 13. Gaujoux-Viala C, Dougados M, Gossec L. Efficacy and safety of steroid injections for shoulder and elbow tendonitis: a meta-analysis of randomised controlled trials. Ann Rheum Dis. 2009;68(12):1843–1849. PMID: 19054817 PubMed  
 14. van der Windt DAWM, Bouter LM. Physiotherapy or corticosteroid injection for shoulder pain? Ann Rheum Dis 2003; 62: 385-87. PubMed  
 15. Vandvik PO, Lähdeoja T, Ardem C, et al. Subacromial decompression surgery for adults with shoulder pain: a clinical practice guideline. BMJ 2019; 364: l294. pmid:30728120 PubMed  
 16. Slørdal L, Rygnestad T. Er lokale steroidinjeksjoner effektivt eller ikke?. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 3224-5. PubMed  
 17. Tallia AF, Cardone DA. Diagnostic and therapeutic injection of the shoulder region. Am Fam Physician 2003; 67: 1271-8. PubMed  
 18. Ekeberg OM, Bautz-Holter E, Tveitå EK, Juel NG, Kvalheim S, Brox JI. Subacromial ultrasound guided or systemic steroid injection for rotator cuff disease: randomised double blind study. BMJ 2009; 338: a3112. BMJ (DOI)  
 19. Gaujoux-Viala C, Dougados M, Gossec L. Efficacy and safety of steroid injections for shoulder and elbow tendonitis: a meta-analysis of randomised controlled trials. Ann Rheum Dis 2009; 68: 1843-9. PubMed  
 20. Hollingworth GR, Ellis RM, Hattersley TS. Comparison of injection techniques for shoulder pain: results of a double blind, randomised study. BMJ 1983; 287: 1339-41. British Medical Journal  
 21. Bloom JE, Rischin A, Johnston RV, et al. Image-guided versus blind glucocorticoid injection for shoulder pain. Cochrane Database Syst Rev 2012; 8: CD009147. The Cochrane Library  
 22. Rhon DI, Boyles RB, Cleland JA.One-year outcome of subacromial corticosteroid injection compared with manual physical therapy for the management of the unilateral shoulder impingement syndrome: A pragmatic randomized trial. Ann Intern Med 2014; 161:161. PMID: 25089860 PubMed  
 23. Buchbinder R, Green S, Youd JM. Corticosteroid injections for shoulder pain. Cochrane Database of Systematic Reviews, issue 1, 2003. CD004016. Cochrane (DOI)  
 24. de Witte PB, Selten JW, Navas A, et al. Calcific Tendinitis of the Rotator Cuff: A randomized controlled trial of ultrasound-guided needling and lavage versus subacromial corticosteroids. Am J Sports Med. 2013 May 21. pmid:23696211 PubMed  
 25. de Witte PB, Kolk A, Overes F, et al. Rotator Cuff Calcific Tendinitis: Ultrasound-Guided Needling and Lavage Versus Subacromial Corticosteroids: Five-Year Outcomes of a Randomized Controlled Trial. Am J Sports Med 2017. pmid:28898104 PubMed  
 26. Kim YS, Lee HJ, Kim YV, et al. Which method is more effective in treatment of calcific tendinitis in the shoulder? Prospective randomized comparison between ultrasound-guided needling and extracorporeal shock wave therapy. J Shoulder Elbow Surg. 2014 Sep 1
 27. Wu YC, Tsai WC, Tu YK, Yu TY. Comparative effectiveness of nonoperative treatments for chronic calcific tendinitis of the shoulder: a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Phys Med Rehabil. 2017 Aug;98(8):1678-1692.e6 . pmid:28400182 PubMed  
 28. Coghlan JA, Buchbinder R, Green S, Johnston RV, Bell SN. Surgery for rotator cuff disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. Art. No.: CD005619. DOI: 10.1002/14651858.CD005619.pub2. DOI  
 29. Lombardi I Jr, Magri AG, Fleury AM. et al. Progressive resistance training in patients with shoulder impingement syndrome: a randomized controlled trial. Arthritis Rheum 2008; 59: 615-22. PubMed  
 30. Engebretsen K, Grotle M, Bautz-Holter E, et al. Radial extracorporeal shockwave treatment compared with supervised exercises in patients with subacromial pain syndrome: single blind randomised study. BMJ 2009;339:b3360. BMJ (DOI)  
 31. Bang MD, Deyle GD. Comparison of supervised exercise with and without manual physical therapy for patients with shoulder impingement syndrome. J Orthop Sports Phys Ther 2000; 30: 126-37. PubMed  
 32. Senbursa G, Baltaci G, Atay A. Comparison of conservative treatment with and without manual physical therapy for patients with shoulder impingement syndrome: a prospective, randomized clinical trial. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2007; 15: 915-21. PubMed  
 33. Elvsaas IKØ, Flatby AV, Hamidi V, Espeland AL. Akromionreseksjon ved impingementsyndrom i skulder: forenklet metodevurdering. Versjon 2. Oslo: Folkehelseinstuttet, 2021. nyemetoder.no  
 34. Beard DJ, Rees JL, Cook JA, et al. Arthroscopic subacromial decompression for subacromial shoulder pain (CSAW): a multicentre, pragmatic, parallel group, placebo-controlled, three-group, randomised surgical trial. Lancet 2017. doi:10.1016/S0140-6736(17)32457-1 DOI  
 35. Bannuru RR, Flavin NE, Vaysbrot E, et al. High-energy extracorporeal shock-wave therapy for treating chronic calcific tendinitis of the shoulder: a systematic review. Ann Intern Med. 2014 Apr 15;160(8):542-9. PubMed  
 • Stig Fossum, fysioterapeut, spesialkompetanse på muskel- og skjelettsykdommer, Moholt Fysioterapi, Trondheim
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim
 • Pål Kristensen, spesialist i allmennmedisin, Ranheim legesenter, Trondheim
 • Bendik Johannessen, fysioterapeut, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Magne Rø, overlege Fysikalsk medisinsk avdeling, St. Olavs Hospital og førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim