Hopp til hovedinnhold

Fibromyalgi

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Tilstand med diffust utbredt smerte samt en rekke uspesifikke symptomer med varighet i minst 3 måneder
Forekomst:
Prevalens varierer fra 0.4 til 8.8 prosent. Flest kvinner
Symptomer:
Tilstanden gir smerter i muskulatur, ledd og skjelett. Ledsagende symptomer omfatter ofte unormal tretthet, dårlig søvnkvalitet, lett kognitiv dysfunksjon
Funn:
Det typiske er beskrivelse av muskelsmerter fra store deler av kroppen. 
Diagnostikk:
Diagnosen stilles på bakgrunn av smertebeskrivelse og alvorlighetsgrad av symptomene. Supplerende prøver eller bildediagnostiske undersøkelser kan være aktuelt for å utelukke differensialdiagnoser
Behandling:
Ingen kjent kurativ behandling. Multimodal tilnærming med individuelt tilpasset fysisk aktivitet/trening, stressmestring og eventuelt tilpasset medikamentell behandling
 • Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser - nettside 
 1. Wolfe F, Smythe HA, Yunus MB, Bennet RM, Bombardier C, Godenberg DL et al. The American College of Rheumatology 1990 criteria for the classification of fibromyalgia. Arthritis Rheum 1990; 33: 160-72. PubMed  
 2. Wolfe F, Clauw DJ, Fitzcharles MS, et al. 2016 revision to the 2010/2011 fibromyalgia diagnostic criteria. Semin Arthritis Rheum 2016; 46: 319-29. pmid:27916278 PubMed  
 3. Queiroz LP. Worldwide epidemiology of fibromyalgia. Curr Pain Headache Rep 2013; 17: 356. pmid:23801009 PubMed  
 4. Kurtze N, Svebak S. Fatigue and patterns of pain in fibromyalgia: correlations with anxiety, depression and co-morbidity in a female county sample. Br J Med Psychol 2001; 74: 523-37. PubMed  
 5. Weir PT, Harlan GA, Nkoy FL, et al. The incidence of fibromyalgia and its associated comorbidities: a population-based retrospective cohort study based on International Classification of Diseases, 9th Revision codes. J Clin Rheumatol 2006; 3: 124-8. pmid:16755239 PubMed  
 6. Inanici F, Yunus MB. History of fibromyalgia: past to present. Curr Pain Headache Rep 2004; 8: 369-78. PubMed  
 7. Tanriverdi F, Karaca Z, Unluhizarci K, Kelestimur F. The hypothalamo-pituitary-adrenal axis in chronic fatigue syndrome and fibromyalgia syndrome. Stress 2007; 10: 13-25. pmid:17454963 PubMed  
 8. Grayston R, Czanner G, Elhadd K, et al. A systematic review and meta-analysis of the prevalence of small fiber pathology in fibromyalgia: Implications for a new paradigm in fibromyalgia etiopathogenesis. Semin Arthritis Rheum 2109; 48: 933. pmid:30314675 PubMed  
 9. Clauw DJ. Fibromyalgia. BestPractice, last updated Nov 2017. bestpractice.bmj.com  
 10. Melzack R. Pain and the neuromatrix in the brain. J Dent Educ 2001; 65: 1378-82. PubMed  
 11. Henriksson KG. Fibbromyalgi - funktionsstørning i det nociceptiva nervsystemet. Läkartidningen 2000, 38: 4118-19.
 12. Albrecht DS, Forsberg A, Sandström A, et al. Brain glial activation in fibromyalgia - A multi-site positron emission tomography investigation. Brain Behav Immun. 2019;75:72-83. PMID: 30223011 PubMed  
 13. Rizzi M, Sarzi-Puttini P, Atzeni F, et al. Cyclic alternating pattern: a new marker of sleep alteration in patients with fibromyalgia?. J Rheumatol 2004; 31: 1193. pmid:15170935 PubMed  
 14. Moldofsky H. The significance of dysfunctions of the sleeping/waking brain to the pathogenesis and treatment of fibromyalgia syndrome. Rheum Dis Clin North Am 2009; 35: 275. pmid:19647142 PubMed  
 15. Mork PJ, Nilsen TI. Sleep problems and risk of fibromyalgia: longitudinal data on an adult female population in Norway. Arthritis Rheum 2012; 64: 281-4. pmid:22081440 PubMed  
 16. Nitter AK, Pripp AH, Forseth KØ. Are sleep problems and non-specific health complaints risk factors for chronic pain? A prospective population-based study with 17 year follow-up. Skand J of Pain 2012; 3: 210-7. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.sjpain.2012.04.001 Share on mendeley
 17. Jones KD, Gelbart T, Whisenant TC, et al. Genome-wide expression profiling in the peripheral blood of patients with fibromyalgia. Clin Exp Rheumatol 2016; 34: 89-98. pmid:27157394 PubMed  
 18. Arnold LM, Hudson JI, Hess EV, et al. Family study of fibromyalgia. Arthritis Rheum 2004;50:944-952. PubMed  
 19. Wolfe F, Häuser W, Brian T, et al. Fibromyalgia and Physical Trauma: The Concepts We Invent. J Rheumatol 2014; 41: 1737-45. pmid:25086080 PubMed  
 20. Kato K, Sullivan PF, Evengard B, et al. A population-based twin study of functional somatic syndromes. Psychol Med 2009;39:497-505. PubMed  
 21. Markkula R, Järvinen P, Leino-Arjas P, et al. Clustering of symptoms associated with fibromyalgia in a Finnish twin cohort. Eur J Pain 2009;13:744-750. PubMed  
 22. Phillips K, Clauw DJ. Central pain mechanisms in chronic pain states--maybe it is all in their head. Best Pract Res Clin Rheumatol 2011; 25: 141-54. doi:10.1016/j.berh.2011.02.005 DOI  
 23. Fors EA, Wensaas K-A, Eide H, Jaatun EA, Clauw DJ, Wolfe F, Helvik A-S. Fibromyalgia 2016 criteria and assessments:comprehensive validation in a Norwegian population. Scand J Pain 2020. PMID: 32609652 PubMed  
 24. Wolfe F, Clauw DJ, Fitzcharles et al. The American College of Rheumatology preliminary diagnostic criteria for fibromyalgia and measurement of symptom severity. Arthritis Care Res (Hoboken) 2010; 62: 600-10. pmid:20461783 PubMed  
 25. Wolfe F, Clauw DJ, Fitzcharles MA, et al. Fibromyalgia criteria and severity scales for clinical and epidemiological studies: a modification of the ACR Preliminary Diagnostic Criteria for Fibromyalgia. J Rheumatol 2011; 38: 1113-22. pmid:21285161 PubMed  
 26. Kodner C. Common questions about the diagnosis and management of fibromyalgia. Am Fam Physician. 2015 Apr 1;91(7):472-478.
 27. Ting TV, Barnett K, Lynch-Jordan A, et al. American College of Rheumatology adult fibromyalgia criteria for use in an adolescent female population with juvenile fibromyalgia. J Pediatr 2010; 2015:3. doi: 10.1016/j.jpeds.2015.10.011 DOI  
 28. Arnold LM, Bennet RM, Crofford LJ, et al. AAPT Diagnostic Criteria for Fibromyalgia. Pain 2018. pmid:30453109 PubMed  
 29. Stewart JA, Mailler-Burch S, Müller D, et al. Rethinking the criteria for fibromyalgia in 2019: the ABC indicators. J Pain Res 2019; 12: 2115-24. pmid:31372029 PubMed  
 30. Nasjonal veileder. Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie ogomsorg. Oslo, Helsedirektoratet 2014 (oppdatert 2015 på bakgrunn av innspillsrunde 2014). www.helsedirektoratet.no  
 31. Kim SE, Chang L. Overlap between functional GI disorders and other functional syndromes: what are the underlying mechanisms? Neurogastroenterol Motil. 2012;24(10):895–913.
 32. Reed BD, Harlow SD, Sen A, et al. Relationship between vulvodynia and chronic comorbid pain conditions. Obstet Gynecol. 2012;120(1):145–151.
 33. Nickel JC, Tripp DA, Pontari M, et al. Interstitial cystitis/painful bladder syndrome and associated medical conditions with an emphasis on irritable bowel syndrome, fibromyalgia and chronic fatigue syndrome. J Urol. 2010;184(4):1358–1363.
 34. Smorgick N, Marsh CA, As-Sanie S, Smith YR, Quint EH. Prevalence of pain syndromes, mood conditions, and asthma in adolescents and young women with endometriosis. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2013;26(3):171–175.
 35. Almansa C, Wang B, Achem SR. Noncardiac chest pain and fibromyalgia. Med Clin North Am. 2010;94(2):275–289.
 36. Häuser W, Galek A, Erbslöh-Möller B, et al. Posttraumatic stress disorder in fibromyalgia syndrome: prevalence, temporal relationship between posttraumatic stress and fibromyalgia symptoms, and impact on clinical outcome. Pain. 2013;154(8):1216–1223.
 37. Paras ML, Murad MH, Chen LP, et al. Sexual abuse and lifetime diagnosis of somatic disorders: a systematic review and meta-analysis. JAMA. 2009;302(5):550–561.
 38. Chakrabarty S, Zoorob R. Fibromyalgia. Am Fam Physician 2007; 76: 247-54. PubMed  
 39. Stormorken H, Brosstad F. Hyppig vannlating - viktig diagnostisk markør ved fibromyalgi Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 17-9.
 40. Yunus MB. A comprehensive medical evaluation of patients with fibromyalgia syndrome. Rheum Dis Clin North Am 2002; 28: 201-17. PubMed  
 41. Dadabhoy D, Crofford LJ, Spaeth M, et al. Biology and therapy of fibromyalgia: evidence-based biomarkers for fibromyalgia syndrome. Arthritis Res Ther 2008;10:211. PubMed  
 42. Fürst Medisinsk Laboratorium. Analyse og Klinikk. S-Anti-Borrelia IgM/IgG. Siden besøkt 12.06.2020. www.furst.no  
 43. Harding SM. Sleep in fibromyalgia patients: subjective and objective findings. Am J Med Sci 1998; 315: 367-76. PubMed  
 44. Knardahl S. Kroniske smerter - gjør vi alt galt?. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 2620-3. PubMed  
 45. Wolfe F, Hawley DJ. Evidence of disordered symptomapraissal in fibromyalgia: increased rates of reported comorbidity and comorbidity severity. Clin Exp Rheumatol 1999; 17: 297-303. PubMed  
 46. McBeth J, Macfarlane GJ, Benjamin S, Silman AJ. Features om somatization predict the onset of chronic widespread pain: results of a large population-based study. Arthritis Rheum 2001; 44: 940-6. PubMed  
 47. Wigers SH. Fibromyalgi - en oppdatering. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1300-4. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 48. Kurtze N, Gundersen KT, Svebak S. The role of anxiety and depression in fatigue and patterns of pain among subgroups of fibromyalgia patients. Br J Med Psychol 1998; 71: 185-94. PubMed  
 49. Carville SF, Arendt-Nielsen S, Bliddal H, et al. EULAR evidence based recommendations for the management of fibromyalgia syndrome. Ann Rheum Dis 2008; 67: 536-41. pmid:17644548 PubMed  
 50. Mascarenhas RO, Souza MB, Oliveira MX, et al. Association of Therapies With Reduced Pain and Improved Quality of Life in Patients With Fibromyalgia: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Intern Med. 2020. PMID: 33104162 PubMed  
 51. Goldberg DL, Curckhardt C, Crofford L. Management of fibromyalgia syndrome. JAMA 2004; 292: 2388-95. PubMed  
 52. Zheng C, Zhou T Effect of Acupuncture on Pain, Fatigue, Sleep, Physical Function, Stiffness, Well-Being, and Safety in Fibromyalgia: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Pain Res. 2022;15:315-329. PMID: 35140516 PubMed  
 53. Arnold LM, Clauw DJ, McCarberg BH; FibroCollaborative. Improving the recognition and diagnosis of fibromyalgia. Mayo Clin Proc. 2011;86(5):457–464.
 54. Häuser W, Klose P, Langhorst J, et al. Efficacy of different types of aerobic exercise in fibromyalgia syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Arthritis Res Ther. 2010;12(3):R79.
 55. Busch AJ, Barber KA, Overend TJ, Peloso PMJ, Schachter CL. Exercise for treating fibromyalgia syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 4. Art. No.: CD003786. doi:10.1002/14651858.CD003786.pub2 DOI  
 56. Tan L, Cicuttini FM, Fairley J, et al. Does aerobic exercise effect pain sensitisation in individuals with musculoskeletal pain? A systematic review. BMC Musculoskelet Disord. 2022; 23:113. PMID: 35114987 PubMed  
 57. Macfarlane GJ, Kronisch C, Dean LE, et al. EULAR revised recommendations for the management of fibromyalgia. Ann Rheum Dis 2017; 76: 318-28. doi:10.1136/annrheumdis-2016-209724 DOI  
 58. Øien Forseth K, Gran JT. Fibromyalgi og medikamentell behandling. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1486-7. PubMed  
 59. Moore RA, Derry S, Aldington D, Cole P, Wiffen PJ. Amitriptyline for fibromyalgia in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD011824. DOI: 10.1002/14651858.CD011824. DOI  
 60. Häuser W, Bernardy K, Üeyler N, Sommer C. Treatment of fibromyalgia syndrome with antidepressants. JAMA 2009; 301: 198-209. Journal of the American Medical Association  
 61. Ferreira GE, Abdel-Shaheed C, Underwood M, et al. Efficacy, safety, and tolerability of antidepressants for pain in adults: overview of systematic reviews. BMJ 2023; 380: e072415. pmid:36725015 PubMed  
 62. Molero Y, Larsson H, D'Onofrio BM, et al. Associations between gabapentinoids and suicidal behaviour, unintentional overdoses, injuries, road traffic incidents, and violent crime: population based cohort study in Sweden. BMJ 2019; 365: l2147. pmid:31189556 PubMed  
 63. Welsch P, Bernardy K, Derry S, Moore R, Häuser W. Mirtazapine for fibromyalgia in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 8. Art. No.: CD012708. DOI: 10.1002/14651858.CD012708.pub2 DOI  
 64. Derry S, Wiffen PJ, Hauser W, et al. Oral nonsteroidal anti-inflammatory drugs for fibromyalgia in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2017 ;3:CD012332. PMID: 28349517 PubMed  
 65. Mahagna H, Amital D, Amital H. A randomised, double-blinded study comparing giving etoricoxib vs. placebo to female patients with fibromyalgia. Int J Clin Pract. 2016 Feb;70(2):163-70. doi: 10.1111/ijcp.12760 DOI  
 66. Clauw DJ. Fibromyalgia and related conditions. Mayo Clin Proc. 2015;90:680-92. doi: 10.1016/j.mayocp.2015.03.014 DOI  
 67. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal veileder for vanedannende legemidler nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 19. oktober 2021, lest 29. oktober 2021).
 68. Derry S, Cording M, Wiffen PJ, et al. Pregabalin for pain in fibromyalgia in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Sep 29;9:CD011790. Epub ahead of print. pmid: 27684492 PubMed  
 69. Cooper TE, Derry S, Wiffen PJ, Moore RA. Gabapentin for fibromyalgia pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD012188. DOI: 10.1002/14651858.CD012188.pub2 DOI  
 70. Ringerike T, Pike E, Nevjar J, Klemp M. Bruk av naltrekson i lave doser utenfor godkjent bruksområde. Rapport fra Kunnskapssenteret - Systematisk oversikt nr. 8 - 2015. ISBN 978-82-8121-952-6 ISSN 1890-1298.
 71. Walitt B, Klose P, Üçeyler N, Phillips T, Häuser W. Antipsychotics for fibromyalgia in adults. Cochrane Database Syst Rev 2016; 6: CD011804. pmid:27251337 PubMed  
 72. Wiffen PJ, Derry S, Moore RA. Lamotrigine for chronic neuropathic pain and fibromyalgia in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 12. Art. No.: CD006044. DOI: 10.1002/14651858.CD006044.pub4. DOI  
 73. Bidonde J, Busch AJ, Schachter CL, Overend TJ, Kim SY, Góes SM, Boden C, Foulds HJA. Aerobic exercise training for adults with fibromyalgia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD012700. DOI: 10.1002/14651858.CD012700 DOI  
 74. Pedersen BK, Saltin B. Review of evidence for prescribing exercise as therapy in chronic disease. Scand J Med Sci Sports 2006; 16(Suppl 1): 3-63.
 75. Bernardy K, Klose P, Busch AJ, Choy EHS, Häuser W. Cognitive behavioural therapies for fibromyalgia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 9. Art. No.: CD009796. DOI: 10.1002/14651858.CD009796.pub2 DOI  
 76. Kornør H, Harboe I, Linnestad KK, Klemp M. Effekt av psykomotorisk behandling og behandling i varmt klima på sykefravær og arbeidsførhet hos personer med fibromyalgi. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Publisert 17.6.2010, oppdatert 09.09.2014. www.fhi.no  
 77. Wang C, Schmid CH, Rones R, et al. A randomized trial of tai chi for fibromyalgia. N Engl J Med 2010; 363: 743-54. New England Journal of Medicine  
 78. Wang C, Schmid CH, Fielding RA, et al. Effect of tai chi versus aerobic exercise for fibromyalgia: comparative effectiveness randomized controlled trial. BMJ. 2018 Mar 21;360:k851. (Original) PMID: 29563100 PubMed  
 79. Yeh SW, Hong CH, Shih MC, et al. Low-Level Laser Therapy for Fibromyalgia: A Systematic Review and Meta-Analysis. Pain Physician. 2019 May;22(3):241-254. PMID: 31151332 PubMed  
 80. Samartin-Veiga N, Pidal-Miranda M, Gonzales-Villar AJ, et al. Transcranial direct current stimulation of three cortical targets is no more effective than placebo as treatment for fibromyalgia: a double-blind sham-controlled clinical trial. Pain 2021. pmid:34561393 PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Dr. med Karin Øien Forseth, Overlege ved Revmatologisk seksjon, Rikshospitalet, OUS
 • Magne Rø, overlege Fysikalsk medisinsk avdeling, St. Olavs Hospital og førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim