Hopp til hovedinnhold

Komplekst regionalt smertesyndrom

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En forstyrrelse i en kroppsregion, oftest distalt i en ekstremitet, karakterisert ved smerte, hevelse, nedsatt bevegelighet, vasomotorisk instabilitet, hudforandringer og flekkvis beindemineralisering
Forekomst:
Ingen sjelden tilstand, klart hyppigere blant kvinner og blant mennesker over 50 år
Symptomer:
Tilstanden starter vanligvis etter en fraktur, en bløtvevsskade eller kirurgi
Funn:
Misfarging av huden, endret hudtemperatur, ødem, nedsatt bevegelighet og kraft, tremor samt hyperhidrose og endret vekst av hår og negler, ev. nevrologiske utfall
Diagnostikk:
Ingen tester er av spesifikk diagnostisk verdi
Behandling:
En lang rekke behandlingstiltak er mulige: medikamentell behandling, fysioterapi, blokade, ev. sympatektomi
 1. Abdi S. Complex regional pain syndrome in adults: Pathogenesis, clinical manifestations, and diagnosis. UpToDate, last updated Jul 13, 2020. www.uptodate.com  
 2. Maihöfner C, Seifert F, Markocic K. Complex regional pain syndromes: new pathophysiological concepts and therapies. Eur J Neurol 2010; 17: 649-60. PubMed  
 3. Kambskard Petersen G, Reinhold Jensen M, Dahlin LB, Søe Nielsen NH. Refleksdystrofi. Ugeskr Læger 2002; 164: 5019-24. PubMed  
 4. Shim H, Rose J, Halle S, Shekane P. Complex regional pain syndrome: a narrative review for the practising clinician. Br J Anaesth. 2019 Aug;123(2):e424-e433. Epub 2019 May 2. PMID: 31056241. PubMed  
 5. Petersen PB, Mikkelsen KL, Lauritzen JB, Krogsgaard MR. Risk factors for post-treatment complex regional pain syndrome (CRPS): an analysis of 647 cases of CRPS from the Danish Patient Compensation Association. Pain Pract. 2018;18(3):341-349. PMID: 28691184.
 6. Kim H, Lee CH, Kim SH, Kim YD. Epidemiology of complex regional pain syndrome in Korea: An electronic population health data study. PLoS One. 2018 Jun 4;13(6):e0198147. Erratum in: PLoS One. 2018 Jul 23;13(7):e0201327. PMID: 29864152. PubMed  
 7. Shenker N, Chhabra G. Complex regional pain syndrome. BMJ Best Practice. Last reviewed 16 Sep 2020. bestpractice.bmj.com  
 8. Eldufani J, Elahmer N, Blaise G. A medical mystery of complex regional pain syndrome. Heliyon. 2020 Feb 19;6(2):e03329. PMID: 32149194. PubMed  
 9. Koman LA, Smith BP, Ekman EF, Smith TL. Complex regional pain syndrome. Instr Course Lect 2005; 54: 11-20. PubMed  
 10. Birklein F, Ajit SK, Goebel A, Perez RSGM, Sommer C. Complex regional pain syndrome - phenotypic characteristics and potential biomarkers. Nat Rev Neurol. 2018 May;14(5):272-284. Epub 2018 Mar 16. PMID: 29545626.
 11. Harden RN, McCabe CS, Goebel A et al. Complex Regional Pain Syndrome: Practical Diagnostic and Treatment Guidelines, 5th Edition. Pain Med. 2022 Jun 10;23(Suppl 1):S1-S53. PMID: 35687369 PubMed  
 12. Wüppenhorst N, Maier C, Frettlöh J, et al. Sensitivity and specificity of 3-phase bone scintigraphy in the diagnosis of complex regional pain syndrome of the upper extremity. Clin J Pain 2010; 26: 182. PubMed  
 13. Birklein F, O'Neill D, Schlereth T. Complex regional pain syndrome: An optimistic perspective. Neurology 2015; 84: 89. PMID: 25471395 PubMed  
 14. Wasner G, Schattschneider J, Baron R. Skin temperature side differences--a diagnostic tool for CRPS? Pain 2002; 98: 19-26. PubMed  
 15. Birklein F, Dimova V. Complex regional pain syndrome-up-to-date. Pain Rep. 2017 Oct 5;2(6):e624. PMID: 29392238. PubMed  
 16. Kalita J, Vajpayee A, Misra UK. Comparison of prednisolone with piroxicam in complex regional pain syndrome following stroke: a randomized controlled trial. QJM 2006; 99: 89-95. PubMed  
 17. Zyluk A, Puchalski P. Treatment of early complex regional pain syndrome type 1 by a combination of mannitol and dexamethasone. J Hand Surg Eur Vol 2008; 33: 130-6. pmid:18443050 PubMed  
 18. Varenna M1, Adami S, Rossini M, et al. Treatment of complex regional pain syndrome type I with neridronate: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Rheumatology (Oxford) 2013; 52: 534-42. pmid:23204550 PubMed  
 19. Daly AE, Bialocerkowski AE. Does evidence support physiotherapy management of adult Complex Regional Pain Syndrome Type One? A systematic review. Eur J Pain 2009; 13: 339-53. pmid:18619873 PubMed  
 20. Smart KM, Wand BM, O'Connell NE. Physiotherapy for pain and disability in adults with complex regional pain syndrome (CRPS) types I and II. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Feb 24;2:CD010853 . pmid:26905470 PubMed  
 21. SBU. Behandling vid komplext regionalt smärtsyndrom. 2022-06-27 (Hämtad 2022-08-01). www.sbu.se  
 22. Rosted P, Kragh Jørgensen VR. Posttraumatisk refleksdystrofi - er akupunktur en mulighed?. Ugeskr Læger 2004; 166: 3004-5. PubMed  
 23. Stanton TR, Wand BM, Carr DB, Birklein F, Wasner GL, O'Connell NE. Local anaesthetic sympathetic blockade for complex regional pain syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 8. Art. No.: CD004598. DOI: 10.1002/14651858.CD004598.pub3. DOI  
 24. Shibuya N, Humphers JM, Agarwal MR, Jupiter DC. Efficacy and safety of high-dose vitamin C on complex regional pain syndrome in extremity trauma and surgery--systematic review and meta-analysis. J Foot Ankle Surg 2013; 52: 62. PubMed  
 25. Bean DJ, Johnson MH, Heiss-Dunlop W, Kydd RR. Extent of recovery in the first 12 months of complex regional pain syndrome type-1: A prospective study. Eur J Pain. 2016;20(6):884-894. PubMed  
 26. Ljøstad U. Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS). I NevroNEL - nevrologisk prosedyrer. Sist oppdatert 28.10.2020. Siden leste 14.9.2021. nevrologi.legehandboka.no  
 27. NIH. Complex Regional Pain Syndrome Fact Sheet. Last updated sept. 2020. Siden lest 14.09.2021. www.ninds.nih.gov  
 • Rune Midgard, dr. med., overlege og førsteamanuensis II emeritus, NTNU
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Arild Aamodt, overlege/professor, Ortopedisk avdeling, Lovisenberg Sykehus, Oslo