Hopp til hovedinnhold

Langvarig, ikke kreftrelatert smerte

Sist oppdatert: Publisert:
Sist revidert av:

Definisjon:
 Smerte med varighet mer enn 6 måneder, ikke relatert til kreftsykdom. Oftest smerter fra muskel- og skjelettsystemet, men definert patologisk grunnlag mangler ofte
Forekomst:
 Vanlig problemstilling, og en hyppig årsak til langvarig sykmelding og uførhet
Symptomer:
 Langvarige smerter som ofte fører til unngåeleseatferd, isolasjon og passivitet, og med stor innvirkning på livskvalitet
Funn:
 Hyppigst vedvarende smerter, men utendefinert somatisk årsak - ofte symptomdiagnose
Diagnostikk:
 Somatisk og psykososial utredning og nødvendig diagnostikk for å identifisere mulige somatiske årsaker
Behandling:
 Mestringsorientert for å utfordre faktorer som forsterker og vedlikeholder smerte. Tillegg av kognitiv eller psykodynamisk behandling. Medikamenter sjelden indisert
  • Borchgrevink PC, Trydal H, Woodhouse A. Langvarig smerte: mestringsorientert kartlegging og oppfølging/behandling. Studentundervisning NTNU 2021. 
  1. Garland EL, Hanley AW, Nakamura Y, et al. Mindfulness-Oriented Recovery Enhancement vs Supportive Group Therapy for Co-occurring Opioid Misuse and Chronic Pain in Primary Care A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med 2022. pmid:35226053 PubMed  
  • Petter C Borchgrevink
  • Heidi Trydal
  • Astrid Woodhouse
  • Ingard Løge