Hopp til hovedinnhold

Postpolio syndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Tilstand med nye symptomer som er relaterte til muskulær dysfunksjon mange år, ofte tiår, etter akutt poliomyelitt
Forekomst:
I Norge er prevalensen funnet å være 60%, men prevalensen avhenger av utvalget i studiene
Symptomer:
Symptomene er sammensatte, ett av symptomene er nyoppstått muskelsvakhet hos pasient med tidligere polio
Funn:
Kliniske funn kan være økende muskelatrofi, fascikulasjoner, forandring av funksjonell statusmed økt behov for hjelpemidler
Diagnostikk:
Supplerende undersøkelser vil bidra å utelukke andre årsaker av forverring. De vanligste undersøkelser kan være undersøkelse av spinalvæske, bildediagnostikk, nevrografi eller EMG. EMG kan hjelpe å etablere diagnosen av gjennomgått polio
Behandling:
Hovedbehandlingen er et rehabiliteringsprogram som består av fysikalsk behandling, yrkesmedisinsk rådgivining og logopedbehandling. I enkelte tilfeller kan immunmodulerende behandling bidra til stabilisering av tilstanden
 1. Muniz FM, Herbison G. Postpolio syndrome. eMedicine Journal 2001; 2: September 17.
 2. Bouza C, Munoz A, Amate JM. Postpolio syndrome: a challenge to the health-care system. Health Policy. 2005 Jan. 71(1):97-106.
 3. Grimby G. Postpolio - symptomatologi och åtgärder. Ugeskr Læger 2002; 164: 2752-6. PubMed  
 4. Farbu E, Gilhus NE, Barnes MP, et al. EFNS guidelinle on diagnosis and management of post-polio syndrome. Report of an EFNS task force. Eur J Neurol 2006; 13: 795-801. PubMed  
 5. Jubelt B. Post-Polio Syndrome. Curr Treat Options Neurol. 2004 Mar;6(2):87-93. PMID: 14759341. PubMed  
 6. Tiffreau V, Rapin A, Serafi R, et al. Post-polio syndrome and rehabilitation. Ann Phys Rehabil Med. 2010 Feb;53(1):42-50. Epub 2009 Dec 30. PMID: 20044320. PubMed  
 7. Baj A, Monaco S, Zanusso G, et al. Virology of the post-polio syndrome. Future Virology 2007; 2: 183-92. PubMed  
 8. Bertolasi L, Acler M, dall'Ora E, Gajofatto A, Frasson E, Tocco P, et al. Risk factors for post-polio syndrome among an Italian population: a case-control study. Neurol Sci. 2012 Dec. 33(6):1271-5.
 9. Werhagen L, Borg K. Impact of pain on quality of life in patients with post-polio syndrome. J Rehabil Med. 2013 Feb. 45(2):161-3.
 10. Gonzalez H, Khademi M, Andersson M et al. Prior poliomyelitis - evidence of cytokine production in the central nervous system. J Neurol Sci 2002; 205: 9-13. PubMed  
 11. Dalakas MC. Pro-inflammatory cytokines and motor neuron dysfunction: is there a connection in post-polio syndrome? J Neurol Sci 2002; 205: 5-8. PubMed  
 12. Correa JC, Rocco CC, de Andrade DV, et al. Electromyographic and neuromuscular analysis in patients with post-polio syndrome. Electromyogr Clin Neurophysiol. 2008 Nov-Dec. 48(8):329-33.
 13. Simionescu L, Jubelt B. Post-polio syndrome. UpToDate, last updated Feb 13, 2013 . UpToDate  
 14. Farbu E, Rekand T, Vik-Mo E, Lygren H, Gilhus NE, Aarli JA. Post-polio syndrome patients treated with intravenous immunoglobulin: a double-blinded randomized controlled pilot study. Eur J Neurol 2007; 14: 60-5. PubMed  
 15. Gonzales H, Sunnerhagen KS, Sjöberg I, et al. Intravenous immunoglobulin for post-polio syndrome: a randomised controlled trial. Lancet Neurol 2006; 5: 493-500. PubMed  
 16. Koopman FS, Beelen A, Gilhus NE, de Visser M, Nollet F. Treatment for postpolio syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 5. Art. No.: CD007818. DOI: 10.1002/14651858.CD007818.pub3. DOI  
 17. Trojan DA, Cashman NR. Post-poliomyelitis syndrome. Muscle Nerve 2005; 31: 6-19. PubMed  
 18. Jubelt B, Agre JC. Characteristics and management of post-polio syndrome. JAMA 2000; 284: 412-4. Journal of the American Medical Association  
 19. Howard RS. Poliomyelitis and the pospolio syndrome. BMJ 2005; 330: 1314-9. PubMed  
 20. Howard RS, Davidson C. Long term ventilation in neurogenic respiratory failure. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003; 74(suppl III): iii24-30.
 21. Farbu E, Rekand T, Gilhus NE, et al. Intravenøst immunglobulin ved postpoliosyndrom. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2357-8. PubMed  
 22. Dalakas MC. Mechanisms of action of IVIg and therapeutic considerations in the treatment of acute and chronic demyelinating neuropathies. Neurology 2002; 59: S13-21. Neurology  
 23. On AY, Oncu J, Uludag B, Ertekin C. Effects of lamotrigine on the symptoms and life qualities of patients with post polio syndrome: a randomized, controlled study. NeuroRehabilitation 2005; 20: 245-51. PubMed  
 24. Wilson H, Kidd D, Howard RS, Williams AJ. Calf hypertrophy following paralytic poliomyelitis Postgrad Med J 2000; 76: 179-81. PubMed  
 • Tiina Rekand, spesialist i nevrologi, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus. Professor ved universitetet i Bergen og universitetet i Göteborg

Tidligere fagmedarbeidere

 • Dr. Stephan Schüler, avdelingsoverlege Nevrologisk avdeling, Sykehuset Namsos
 • Johan K. Stanghelle, professor dr. med., overlege, Sunnaas sykehus
 • Magne Rø, overlege Fysikalsk medisinsk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim, og førsteamanuensis Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
 • Beate Garfelt, avdelingsoverlege, spes. fys.med. og rehab., Rehabiliteringsklinikken, Ottestad, Sykehuset Innland-HF, Elverum-Hamar