Hopp til hovedinnhold

Førerkortvurdering ved mistanke om kognitiv svikt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Anne-Kristine Schanke, dr. philos, sjefpsykolog, Avdeling for forskning-og klinisk laboratorieservice, Sunnaas sykehus
  • Per Egil Østen, overlege, Sunnaas sykehus
  • Arne Mosberg, overlege, Sunnaas sykehus