Hopp til hovedinnhold

Undersøkelsesmetoder i rehabilitering

Sist revidert:

Sist revidert av:  • Johan K. Stanghelle, professor dr. med., overlege, Sunnaas sykehus
  • Stein Andersson, nevropsykolog, Rikshospitalet, Oslo