Hopp til hovedinnhold
Hvordan stiller leger diagnoser: Å lære om diagnostikk av ulike sykdommer er en viktig del av medisinstudiet.
Hvordan stiller leger diagnoser: Å lære om diagnostikk av ulike sykdommer er en viktig del av medisinstudiet.

Hvordan stiller leger diagnoser?

En av legens viktigste oppgaver er å stille diagnoser. Ut fra de symptomer og tegn du presenterer, eventuelt med tillegg av prøver og undersøkelser, skal legen lete etter mønster som passer med en bestemt sykdom.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/helsetjenesten/hvordan-stiller-leger-diagnoser/ 

Et mylder av sykdommer

Hvordan gjenkjenner legen sykdom?

Hvor sikker er legen på diagnosen?

Stor avstand mellom lege og pasient

Mange sykdommer starter i det små

Her kan du lese mer om: