Hopp til hovedinnhold
Legetjenester fra en venn eller et familiemedlem kan føre til at man får dårligere hjelp og råd enn man får ved å oppsøke fastlegen. Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Legetjenester fra en venn eller et familiemedlem kan føre til at man får dårligere hjelp og råd enn man får ved å oppsøke fastlegen. Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Legetjenester fra venn eller familiemedlem

Det å ha en venn eller et familiemedlem som er lege, kan by på fordeler, men det kan ikke nødvendigvis erstatte en konsultasjon hos en annen lege.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/helsetjenesten/legetjenester-fra-venn-eller-familie/ 

Råd fra legevenn eller lege i familien kan ikke erstatte annen lege

De færreste leger klarer å være objektive overfor sine egne

Risikosituasjoner

Forespørsler som innebærer lav risiko

Forespørsler som innebærer middels risiko

Forespørsler som innebærer høy risiko

Kilder

Referanser

  1. Fromme EK, Farber NJ, Babbott SF, Pickett ME, Beasley BW. What Do You Do When Your Loved One Is Ill? The Line between Physician and Family Member. Annals of Internal Medicine 2008; 149: 825-9. PubMed  
  2. Treatment of Family, Friends, Colleagues, and Self. Ann Emerg Med. 2020 Oct;76(4):e81. www.annemergmed.com