Hopp til hovedinnhold

Like studier med ulikt utfall

For en tid tilbake ble det publisert to vitenskapelige studier som begge sammenlignet effekten av hjertekompresjonsapparat mot effekten av manuelle kompresjoner. Det mest oppsiktsvekkende med studiene er at de kom frem til motsatte konklusjoner.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/om-forskning/like-studier-med-ulikt-utfall/ 

Ulikt utfall

Avhenger av detaljer

Vanskelige, men viktige studier

Forskning er ikke ufeilbarlig

Vil du vite mer?