Hopp til hovedinnhold
Metaanalyser medfører at forskerne må definere kvalitetskrav som skal stilles til enkeltstudiene, før de kan inkluderes.
Metaanalyser medfører at forskerne må definere kvalitetskrav som skal stilles til enkeltstudiene, før de kan inkluderes.

Hva er en metaanalyse?

Metaanalyser er en metode som slår sammen resultatene fra mange like studier slik at det er mulig å konkludere med høyere grad av sikkerhet om hvor god behandlingen er.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/om-forskning/metaanalyser/ 

Krav til studiene i metaanalysen

Randomiserte kontrollerte studier

Epidemiologiske studier

Identifisering av studier

Selve metaanalysen

Publisering av metaanalyser

Svakheter med metaanalyser

Vil du vite mer?