Hopp til hovedinnhold

Hva er en metaanalyse?

Metaanalyser er en metode som slår sammen resultatene fra mange like studier slik at det er mulig å konkludere med høyere grad av sikkerhet om hvor god behandlingen er.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/om-forskning/metaanalyser/ 

Krav til studiene i metaanalysen

Randomiserte kontrollerte studier

Epidemiologiske studier

Identifisering av studier

Selve metaanalysen

Publisering av metaanalyser

Svakheter med metaanalyser

Vil du vite mer?