Hopp til hovedinnhold

Når du vil kreve erstatning

Når du vil kreve erstatning, må visse vilkår være oppfylt. Dette kan være skader på grunn av svikt i behandlingen, eller erstatning for bivirkning av legemiddel.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/pasientrettigheter/nar-du-vil-kreve-erstatning/ 

Norsk Pasientskadeerstatning

Pasientskade

Legemiddelskade

Hva skal til for å få erstatning?

Andre erstatningsordninger

Vil du vite mer?